Zarządzenie Nr W.120.16.2018 Wójta Gminy
Przesmyki w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Przesmykach
 Zarządzenie nr W.120.16.2018r..pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:29:39.
Zarządzenie nr W.120.1.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Przesmykach
 Zarządzenie nr W.120.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:18:23.
Zarządzenie nr W.120.7.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Przesmykach
 Zarządzenie Nr W.120.7.2020..pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:48:29.

Zarządzenie Nr W.120.1.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 25 stycznia 2021r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 W.120.1.2021 zm. regulaminu.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-15 11:22:50.
Zarządzenie Nr W.120.2.2022 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 20 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie W.120.2.2022.pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2022-02-21 10:48:12.
Zarządzenie Nr W.120.11.2022 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.11.2022.pdf

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2022-07-08 12:35:39.
ZARZĄDZENIE NR W.120.6.2023 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 27 marca 2023 r

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 ZARZĄDZENIE NR W.120.6.2023.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2023-05-24 09:12:02.
Data wprowadzenia: 2023-05-24 09:12:02
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa