Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2019-08-19 14:13:58 | Data modyfikacji: 2019-08-21 13:09:52.

Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-25 09:31:01 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:22:32.

Zgłoszenie utraty Dowodu Osobistego


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-25 09:58:34 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:23:53.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z DO

 Wniosek o udostępnienie dokumenytacji związanej z DO.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Łęczycka | Data wprowadzenia: 2022-04-26 10:05:33 | Data modyfikacji: 2022-04-26 10:06:52.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru DO

 Wniosek- udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestr DO.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Łęczycka | Data wprowadzenia: 2022-04-26 10:09:18.
Data wprowadzenia: 2022-04-26 10:09:18
Opublikowane przez: Grażyna Łęczycka