Dostawa wyposażenia dla jednostki OSP Przesmyki

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-11-03 09:06:02.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
Gminy Przesmyki i jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Szczegółowy wykaz PPE

Projekt umowy

Odpowiedź na pytania z dnia 02.11.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-10-28 12:24:14.
Wykonanie nowego pokrycia dachowego na części
dachu bbudynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Głuchówek - II postępowanie

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-10-26 15:36:59.
Wykonanie nowego pokrycia dachowego na części
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Głuchówek

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Zdjęcie istniejącego budynku

Zdjęcie istniejącego budynku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-10-20 12:59:57.
Dostawa wyposażenia placu zabaw dla sołectwa
Kamianki-Czabaje w ramach funduszu sołeckiego na
2016 rok

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie plac zabaw GKIZP.271.25.2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-10-17 15:37:15 | Data modyfikacji: 2016-10-17 15:38:36.
Dostawa gotowych elementów ogrodzenia

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe panele ogrodzeniowe.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-10-06 15:06:00.
Dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu
sołeckiego na 2016 rok

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz wykonanych dostaw

 zawiadomienie o wyborze oferty- kruszywo.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:22:17 | Data modyfikacji: 2016-09-29 09:11:09.
Transport kruszywa betonowego do remontu dróg
żwirowych w ramach funduszu sołeckiego na 2016r

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz dostaw

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-09-20 12:13:28.
Wynajem równiarki drogowej w ramach funduszu
sołeckiego na 2016 rok

Formularz oferty

Wykaz sprzętu

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-27 10:27:26 | Data modyfikacji: 2017-01-04 10:55:23.
Dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu
sołeckiego na 2016 rok

Formularz oferty

Wykaz dostaw

Zmiana treści zaproszenia 01.07.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe 271.11.2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-27 10:21:16.
Dostawa żwiru w ramach funduszu sołeckiego na
2016 rok

Formularz oferty

Wykaz dostaw

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-27 10:13:33 | Data modyfikacji: 2016-07-13 10:24:39.
Dostawa urn wyborczych na potrzeby obwodów
głosowania na terenie Gminy Przesmyki

Formularz oferty

Informacja o wynikach rozeznania cenowego

 Zaproszenie.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:33:53 | Data modyfikacji: 2016-06-02 14:35:50.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki

 

Formularz oferty

Wykaz wykonanych usług

Wykaz osób

Zawiadomienie o wyborze oferty

 zapytanie oferotwe.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-04-15 12:27:19 | Data modyfikacji: 2016-04-15 12:30:12.

„Zakup kruszywa betonowego do remontów dróg żwirowych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok ” - ilość ok. 600 ton.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2016-04-07 14:59:24 | Data modyfikacji: 2016-04-08 11:29:44.
Data wprowadzenia: 2016-04-07 14:59:24
Data modyfikacji: 2016-04-08 11:29:44
Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko