Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie
instalacji fotowoltaicznej „Kamianki Lackie”
wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5
MW na działkach nr 325/2, 327/1, 327/2 i 327/4
położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki
Lackie, gmina Przesmyki

Decyzja ZpOś.6220.3.2023.pdf

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZpOś.6220.3.2023.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2023-06-07 14:31:22 | Data modyfikacji: 2023-06-07 14:32:35.
OBWIESZCZENIE – podanie do publicznej
wiadomości informacji o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie obory
wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na
działce nr ewid. 1072/1 w miejscowości Dąbrowa,
gm. Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

OBWIESZCZENIE – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-05-24 15:25:24 | Data modyfikacji: 2017-05-24 15:27:03.
Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
gospodarstwa o budowę obory wolnostanowiskowej
dla bydła mlecznego wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą na dz. 38/4 oraz
42/1 w miejscowości Łysów, gm. Przesmyki, pow.
siedlecki, woj. mazowieckie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 10.05.2017r..pdf

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-05-10 09:46:18 | Data modyfikacji: 2017-05-10 09:47:15.
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg
powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do
miejscowości Przesmyki"
 Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 17.10.2016 r..pdf

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Data wprowadzenia: 2016-10-28 12:29:05 | Data modyfikacji: 2016-10-28 12:38:53.
Zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego oraz rozbudowie fermy drobiu o pięć budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntu pod numerami 242/1, 242/2, obręb ewidencyjny Kaliski, gmina Przesmyki.

 Zawiadomienie z dnia 07.01.2016 r.pdf

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:44:13 | Data modyfikacji: 2016-01-07 15:46:34.
Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:44:13
Data modyfikacji: 2016-01-07 15:46:34
ObowižEzuje od: 2016-01-07
Opublikowane przez: Agata Małczuk