Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w w
sprawie wniosku Gminy Przesmyki z siedzibą ul.
11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym na działce o nr ewid. 972
położonej w miejscowości Lipiny, gmina
Przesmyki polegającą na przebudowie zbiornika
wodnego pn. „Moczydło”
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania .pdf

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-02 11:24:03.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu gminnym na działce o nr ew. 972
położonej w miejscowości Lipiny, gmina
Przesmyki polegającej na przebudowie zbiornika
wodnego pn. „Moczydło”
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 22.04.2016r.pdf

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-04-22 14:45:43.
Data wprowadzenia: 2016-04-22 14:45:43
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-04-22
Opublikowane przez: Agata Małczuk