Protokół z przebiegu konsultacji
 Protokół z przebiegu konsultacj.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-11-03 08:31:19.
Projekt Programu współpracy na 2022 rok
 Uchwała...........2021-Program współprcy z opp na 2022 rok-PROJEKT.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-10-14 09:14:33.
Informacja o konsultacjach projektu Programu
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2022 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-10-14 09:11:47.
Formularz konsultacji projektu programu
 Formularz konsultacji na 2022 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-10-14 09:10:49 | Data modyfikacji: 2021-10-14 09:13:01.
Protokół z przebiegu konsultacji Programu na
2021 rok
 Protokół z przebiegu konsultacji Programu na 2021rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:33:39 | Data modyfikacji: 2020-12-01 10:38:46.
Projekt Programu współpracy na 2021 rok
 Projekt-Uchwała.XXIII...2020-Program współpracy...na 2021r.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:32:10 | Data modyfikacji: 2020-12-01 10:39:30.
Informacja o konsultacjach projektu Programu
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2021rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:24:41 | Data modyfikacji: 2020-12-01 10:39:56.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2021.”
 Formularz konsultacji na 2021 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-11-10 14:28:34 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:43:42.
Protokół z przebiegu konsultacji projektu
"Rocznego programu współpracy ..."
 Protokół z przebiegu konsultacji Programu na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-12 10:03:05.
Protokół z przebiegu konsultacji projektu
"Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
 Protokól z przebiegu konsultacji Rocznego programu.....na rok 2018.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-11-14 17:22:55.
INFORMACJA o konsultacjach projektu Programu
współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2018 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:04:01 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:37:10.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2018.”
 FORMULARZ KONSULTACJI-2018.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:03:25 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:36:44.
UCHWAŁA NR ..../...../2017 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia .................... 2017 r. w sprawie
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 Uchwała.2017-Program współpracy z opp na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 13:02:27 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:36:15.
Protokół z przebiegu konsultacji projektu
"Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016"
 Protokół z przebiegu konsultacji.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-22 16:27:36.
PROJEKT ROCZNEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY
PRZESMYKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z
DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017
 PROJEKT Uchwały-Roczny program współpracy Gminy Przesmyki....na rok 2017.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:35:38 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:35:25.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2017.”
 FORMULARZ KONSULTACJI-2017.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:33:32 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:34:51.
INFORMACJA o konsultacjach projektu Programu
współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017.
 informacja.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-11-07 11:32:09 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:34:19.
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok ”
 formularz_program_2017.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:46:04 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:33:41.
Pismo zapraszające do udziału w pracach nad
projektem Rocznego Programu współpracy
samorządu Województwa Mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
 Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:43:39 | Data modyfikacji: 2020-11-26 11:32:55.
Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:43:39
Data modyfikacji: 2020-11-26 11:32:55
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka