Załącznik do Uchwały Nr XI/67/2015-ROCZNY
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZESMYKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016
 XI.67 2015-Załącznik.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-04-08 15:21:37 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:05:13.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZESMYKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017
 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z OPP NA 2017 ROK.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-01-03 13:21:42 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:05:40.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZESMYKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018
 Uchwała.XXX.199.2017-współpraca z opp na 2018r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-01-15 09:06:39 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:06:05.
UCHWAŁA NR XIII/76/2019 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
 Uchwała.XIII.76.2019-Program współpracy z opp na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-12 09:50:47 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:06:38.
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 Uchwała.II.14.2018-Program współpracy z opp na 2019 rok..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-12 09:59:55 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:07:01.
UCHWAŁA NR XXIII/144/2020 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
 Uchwala XXIII 144 2020-Program współpracy z opp na 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2021-02-01 11:44:31.
Sprawozdanie za 2020 rok
 sprawozdanie za rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-22 14:21:57 | Data modyfikacji: 2023-03-22 14:24:25.
Sprawozdanie za 2021 rok
 sprawozdanie za rok 2021.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2023-03-22 14:22:30 | Data modyfikacji: 2023-03-22 14:25:41.
Data wprowadzenia: 2023-03-22 14:22:30
Data modyfikacji: 2023-03-22 14:25:41
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka