Kopiec w Zawadach (Majówce)

Obiekt wyróżniający Gminę Przesmyki, w skali kraju, poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

12 maja 1936r. nastąpiło symboliczne sypanie kopca przez całą Gminę Przesmyki. Prace przy jego budowie trwały 2 lata, usypano go z około 30 tys. furmanek ziemi. Na ogólnopolską uroczystość otwarcia kopca przybyły najwyższe władze państwowe z Prezydentem Rzeczpospolitej I. Mościckim i Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Marszałkiem E. Rydzem Śmigłym na czele.

 

Zespół dworsko-parkowy w Dąbrowie

Murowany dwór w Dąbrowie został wzniesiony w 1852 roku dla Dobrzyńskich. Później właścicielami byli Bujalscy, a po 1945 roku Ignacy Fonberg. Jest to parterowa budowla z wgłębnym podcieniem kolumnowym od frontu i salonem z wyjściem do ogrodu. Wokół park dworski z połowy XIX w. drzewostan wielogatunkowy, szpalery grabowe. Niewątpliwie jest to znamienny przykład staropolskiego dworku. 

 

Zespół dworsko-parkowy z aleją lipową w Łysowie

To ruiny zamku z przełomu XVIII/XIX w., pozostałości parku na obrzeżach, szpalery z lip, grabów i jesionów. W latach 1889-1890 we dworze w Łysowie przebywał Stefan Żeromski, jako nauczyciel dzieci ówczesnej właścicielki Anieli Rzążewskiej. 

 

Kościół par. M.B. Różańcowej w Łysowie

Dawna cerkiew grecko-katolicka wybudowana w 1755 roku. Obecnie jest to kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej. Do interesujących rozwiązań architektonicznych należy zastosowanie tu planu w kształcie krzyża greckiego oraz różnorodnych sklepień.

 

Kościół par. p.w.św. Jakuba Apostoła w Przesmykach

Kościół parafialny został wzniesiony w 1776 r. Zbudowany z drewna staraniem proboszcza Ludwika Wessla. Konsekrowany przez biskupa Jana Szyjkowskiego w 1783 r. Wewnątrz barokowy ołtarz główny oraz boczne, datowane na XVIII w. (zostały przeniesione z Siemiatycz). Pierwszy kościół parafialny (również drewniany) pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła pochodzący z 1465 r. został spalony przez Szwedów w 1657 r. Kościół w Przesmykach zaliczany jest do najcenniejszych drewnianych zabytków sakralnych południowego Podlasia. 

Dzwonnica
Brama - dzwonnica z przejściem ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, wzniesiona po 1869 r.

 

Organistówka

Drewniana organistówka z II połowy XIX wieku.

 

Kaplica cmentarna w Przesmykach

Murowana kaplica z połowy XIX wieku.

Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:08:45 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:26:57.
Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:08:45
Data modyfikacji: 2022-02-16 11:26:57
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban