Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2019-08-19 14:16:35 | Data modyfikacji: 2019-08-21 13:10:22.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 15:19:55 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:40:27.

Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-25 10:04:50 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:39:18.

Zgłoszenie pobytu czasowego


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-25 10:09:31 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:38:26.

Zgłoszenie pobytu stałego

 Zgłoszenie pobytu stałego.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Łęczycka | Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:51:22.
Data wprowadzenia: 2022-04-26 08:51:22
Opublikowane przez: Grażyna Łęczycka