2022-04-22 15:34:30
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym    ...więcej

2022-04-22 15:23:04
Wniosek rodziny-50 lecie    ...więcej

2022-04-22 14:45:31
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego    ...więcej

2019-08-19 14:20:06
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 październik  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4