W skład struktury Urzędu wchodzą:
1)    Zastępca Wójta Gminy,
2)    Sekretarz Gminy,
3)    Skarbnik Gminy,
4)    Referat Finansowy w skład, którego wchodzą:
a)    Kierownik referatu, którym jest Skarbnik,
b)    Zastępca Skarbnika Gminy
c)    Stanowisko pracy ds. Księgowości oraz płac,
d)    Stanowisko pracy ds. Księgowości Urzędu Gminy,
e)    Stanowisko pracy ds. Operacji finansowych,
f)    Stanowisko pracy ds. Wymiaru podatków i opłat,
g)    Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej,
5)    Urząd Stanu Cywilnego – Zastępca Kierownika  USC
6)    Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i inwestycji,
7)    Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych,
8)    Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej,
9)    Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty i gospodarki odpadami,
10)    Samodzielne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
11)    Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i ochrony danych osobowych,
12)    Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania projektami oraz promocji Gminy,
13)    Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych,
14)    Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji,
15)    Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego,
16)    Pomoc administracyjna
17)    Woźna,
18)    Konserwator/robotnik gospodarczy.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:07:31 | Data modyfikacji: 2023-04-05 14:13:03.

Zobacz:
 Władze gminy .  Urząd Stanu Cywilnego Gminy Przesmyki .  Referat Finansowy .  Stanowiska Samodzielne . 
Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:07:31
Data modyfikacji: 2023-04-05 14:13:03
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa