Kierownik USC - Andrzej Skolimowski
 

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:30:12.
Zastępca Kierownika USC - GraŻyna Łęczycka

Zadania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
a) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
c) wydawanie zaświadczeń i wypisów z akt stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stanu cywilnego,
2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dowodach osobistych,
3) organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców,
4) udzielanie informacji o dokumentach tożsamości dla osób uprawnionych,
5) realizacja zadań wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przypisanych do wykonania gminie,
6) inspirowanie i koordynowanie działań wynikających z prorodzinnej polityki Gminy,
7) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, prowadzenie postępowań przygotowywanie projektów decyzji w sprawach spornych o zameldowanie lub wymeldowanie
8) współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych oraz z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w sprawach ewidencji ludności,
9) prowadzenie aktualnego rejestru wyborców z terenu Gminy,
10) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną informacji niejawnych (kancelaria materiałów niejawnych),
10a) pełni funkcje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
11) opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

 

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:30:51 | Data modyfikacji: 2020-08-18 14:19:15.
Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:30:51
Data modyfikacji: 2020-08-18 14:19:15
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk