1. Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i inwestycji
2. Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej
4. Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty i gospodarki odpadami
5. Samodzielne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
6. Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i ochrony danych osobowych
7. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i promocji Gminy
8. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych
9. Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji
10. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego
11. Pomoc administracyjna

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:12:52 | Data modyfikacji: 2022-11-10 11:30:27.

Zobacz:
 ds. bezpieczeństwa i inwestycji .  ds. zamówień publicznych .  ds. gospodarki komunalnej .  ds. oświaty i gospodarki odpadami .  ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska .  ds. kadr i ochrony danych osobowych .  ds. organizacyjnych i promocji Gminy .  ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych .  ds. informatyzacji, obsługi Lokalnego Centrum Kompetencji .  ds. obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego . 
Data wprowadzenia: 2016-07-20 13:12:52
Data modyfikacji: 2022-11-10 11:30:27
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban