Zbiorcze spr Gminy za 3 kw. 2023 roku
 Zbiorcze spr Gminy za 3 kw. 2023.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-12-12 12:27:32.
Jed spr Urzęgu G za 3 kw. 2023
 Spr za 3 kw. 2023 r jednostkowe Urzędu Gminy.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-12-12 12:25:25.
Zbiorcze spr.. 2 kwartał 2023..
 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-08-28 10:44:29.
Jenostkowe sprawozdania za 2 kw.2023 roku
budżetowe i z operacji finansowych
 Srp za 2 kw. 2023 jed Urz Gminy ( budżetowe i z operacji fin).zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-08-28 10:35:11.
Zarz o przek spr fin Gminy za 2022 rok
 Zarządzenie z legislatora o przek spr. fin Gminy za 2022 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-05-17 10:16:56.
zbiorcze spraw Gminy za I kw. 2023 roku
 Zbiorcze spr Gminy za I kw. 2023r.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-05-17 10:15:33.
Jedn spr U G za I kw. 2023r
 Jedn spr Urzędu za I kw.2023 roku.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-05-17 10:04:47.
Finansowe spr Urzędu Gminy za 2022 rok
 sprawozdania finansowe jednostki UG za 2022 rok Urzędu Gminy za 2022 rok.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:48:57.
sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Gminy
Przesmyki za 2022 rok
 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-05-16 15:34:56.
Spr zbiorcze Gminy za 4 kw. 2022
 Zbiorcze sprawozdania gminy za 4 kw 2022 roku.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:31:55.
Spr jednostkowe Urzędu Gminy za 4 kw.2022 roku
 sprawozdania jednostkowe Urzędu Gminy za 4 kw. 2022 roku.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2023-02-24 08:30:36 | Data modyfikacji: 2023-02-24 08:38:16.
Uchwały w spr wotum zaufania, zatwierdzenia sprr.
finansowych i udzielenia absolutorium za 2021 rok
 uchwała w spr. wotum, zatw. spr. finan i udziel absolutorium 2021 rok.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-07-14 14:46:51.
Budżetowe sprawozdania Gminy za I kw. 2022r i fin
osób prawnych
 Budż spr i fin osób prawnych za I kw.2022r.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:43:12.
Finansowe spr jed.Urząd Gminy Przesmyki za 2021
rok
 Finansowe sprawozdania za 2021r[UrządGminyPrzesmyki].zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:30:14.
Zarządzenie o sprawozdaniach finansowych Gminy
Przesmyki za 2021 rok
 Zarz w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Przesmyki za 2021 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-05-06 14:21:13.
sprawozdania finansowa za 2020 rok Urzędu Gminy
 spraw finansowe UG za 2020r UG.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-04-29 15:56:34.
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021
rok
 Zarządzenie o wyk budżetu za 2021 rok do absolutorium z legislatora.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:35:26.
budżetowe spr za 4 kwartał 2021 roku
 spr budżetowe za 4 kw. 2021 rok.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:31:11.
sprawozdania budżetowe za 3 kwartał 2021 roku
 spr budżetowe za 3 kw. 2021.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2022-01-25 12:28:52.
2 kw. 2021 roku wyk budż sprawozdania
 2 kw. 2021 sprawozdania.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-10-11 15:08:03.
spr. finansowe za 2020 rok
 Spr fin za 2020 rok( na bip).pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:02:28.
Sprawozdania bud. za 1 kw. 2021 roku
 Spr. budż. za 1 kw. 2021 r..zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:00:39.
opinia o spr. opisowym z wyk budżetu za 2020 rok
 opinia o spraw. opisowym za 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:27:16.
Spr opisowe z wyk budżetu za 2020 rok
 Zarządzenie w spr przyjecia sprawodania za 2020 rok.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:01:44.
spr budż za 4 kw. 2020 roku
 Spr bud za 4 kw. 2020.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:59:31.
spr budż za 3 kwartal 2020 roku
 Spr bud. za 3 kw.2020.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:56:36.
Inf o przbiegu wykonania budżetu za i półrocze
2020 roku
 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:53:57.
spr. budż za 2 kw. 2020 roku
 Spr. bud. za 2 kw. 2020 r .zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2021-05-07 10:51:03.
spr. finansowe Urzedu Gminy za 2019 rok

Finansowe sprawozdania Urzędu Gminy w Przesmykach za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 13:56:35.
I kwartał 2020 roku sprawozdania okresowe

I kw. za 2020 sprawozdania okresowe

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 13:17:51 | Data modyfikacji: 2020-05-13 13:26:33.
Sprawodania okresowe z wykonania budżetu za 4
kw.2019 roku

spr. 4 kw. 2019 roku

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:53:47 | Data modyfikacji: 2020-05-13 12:59:01.
spr budż za 3 kw. 2019 roku
 Srpawozdania okresowe z wykonania budżetu za 3 kw. 2019 roku.zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:41:06.
spr. budż. za 2 kw. 2019 roku
 Spr budż. za 2 kw. 2019 r .zip

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:32:00.
spr buddżetowe za I kw. 2019 roku

sprawozdania za I kw. 2019 roku

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 11:25:33.
Sprawozdania budżetowe za 4 kwartał 2018 roku

Rb 27S za 4 kw. 2018

Rb 28S za 4 kw. 2018

Rb NDS za 4 kw 2018

Rb NDS za 4 kw 2018

Rb Z za 4 kw. 2018

Rb PDP za 4 kw. 2018

Rb 34S za 4 kw. 2018

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 10:36:29.
Sprawozdania budżetowe za 3 kw. 2018 roku

Rb 28S za 3 kw.2018

Rb NDS za 3 kw 2018

RB N za 3 kw. 2018

Rb Z za 3 kw. 2018

 Rb 27S za 3 kw 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-13 10:25:51.
Zestawienie zmian w f.j.za 2019 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorczy za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:32:05 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:42:16.
Bilans organu za 2019 rok

Bilans organu gminy za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:30:14 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:43:41.
Razh zysków i strat za 2019 rok zborczy

Łączny rzis za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:28:01 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:44:31.
Zbiorczy bilans jednostek za 2019 rok

Zbiorczy bilans jednostek za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:18:12 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:45:39.
Infor. dodatkowa do spr. fin. za 2019 rok

Zbiorcza informacja dodatkowa za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 11:55:27 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:48:23.
Sprawozdanie roczne opisowe za 2019 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2020-05-07 11:29:35 | Data modyfikacji: 2020-05-13 10:49:26.
Informacja o przebiegu wyk budż i WPF za I
półrocze 2019 roku
 Zarządzenie w sprawie Infornacji o przebiegu wyk budżetu i o WPF za I półrocze 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-10-01 15:06:57.
Roczne spraw. opisowe za 2018 r.
 Spraw opisowe z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:25:54.
sprawozdania finansowe jednostkowe dla jednostki
Urząd Gminy w Przesmykach za 2018 rok

informacja

rzis Urzędu Gminy za 2018 rok

zzfj Urzędu Gminy za 2018 rok

 Bilans Jednostki Urzedu Gminy za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 12:14:55.
Rzis za 2018 rok sprawodzanie finansowe
 R-k z i strat za 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:06:29.
spr finansowe za 2018 rok ZFJ
 Zzfj za 2018R,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:02:25.
Informacja dodatkowa 2018 r.
 Przesmyki zbiorcza inf. dodatkowa za 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:56:27.

bilans łączny jednostek budżetowych

 Bilan jednostki za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:00:04 | Data modyfikacji: 2019-04-30 15:25:17.

Bilans organu Gminy za 2018 rok

 Bilan oganu za 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:51:01 | Data modyfikacji: 2019-04-30 15:17:22.
Inf.o WPF za I pół 2018 roku
 Zarz. z zał. o przebiegu WPF za I półrocze 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:10:57.
Inf na półrocze 2018 roku o budżecie
 Inf. z tabelami o przebiegu budżetu za I pół 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 13:06:35.
spr. bud. za 2 kw.2018

Rb 27S za 2 kw. 2018

Rb 28 S za 2 kw. 2018

Rb 34 S

RbN za 2 kw. 2018

RB NDS za 2 kw. 2018

RB Z za 2 kw. 2018r

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:36:20.
sprawozdania za I kwartał 2018 roku

spr Rb 28S za I kw.2018

spr za I kw 2018

spr I kw.2018

spr za I kw 2018

 Rb 27S za 1 kw. 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:08:50 | Data modyfikacji: 2018-10-01 11:12:33.
Spawozdanie z wykonania bydżetu Gminy za 2017 rok
 ABSOLUTORIUM 2017 ROK.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:05:26.
Spr za 2 kw.2017r

Rb 27S za 2 kw.2017

Rb 28S za 2 kw. 2017r

Rb NDS za 2 kw. 2017r

RB Z za 2 kw. 2017r

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:07:59 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:10:18.
Spr. za 3 kw. 2017r

Rb 27S za 3 kw.2017

Rb 28S za 3 kw. 2017

Rb NDS za 3 kw. 2017r

Rb Z za 3 kw. 2017r

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2018-01-03 09:59:21 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:01:45.
Sprawozdania budżetowe za listopad 2017 roku

Rb 27S za listopad 2017

Rb 285S za listopad 2017

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:34:40 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:37:16.
Informacja o przebiegu realizacji WPF za
półrocze 2017 roku

Zarządzenie Wójta

Informacja o WPF zał Nr 1

Zał Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:30:29 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:29:58.
Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017 r

Zarządzenie Wójta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Tabela Nr 1 dochody

Tabela Nr 2 wydatki

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:20:33 | Data modyfikacji: 2017-12-29 10:27:54.
Absolutorium Wójta Gminy za 2016 rok

część opisowa spr. 2016 r.

tabela Nr 1

Tabela r 2

tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Inf. o mieniu Gminy

stanowisko kom. rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 10:32:00 | Data modyfikacji: 2017-05-17 10:44:44.
sprawozdania za 2016 rok

bilans organu za 2016 rok

bilans jednostki za 2016

spr. Rb 27S za 2016 rok

spr. Rb 28S za 2016 rok

spraw. Rb NDS za 2016 rok

Rb PDP za 2016 rok

Rb Z za 2016 rok

Rzis za 2016 rok

Zzfj za 2016 rok

 Bilans budżetu za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2017-05-17 09:38:43 | Data modyfikacji: 2017-05-17 10:09:06.
Sprawozdania budżetowe za2015 rok

spraw. Rb 27S za 4 kw. 2015 roku

Sprawozdania Rb 28S za 4 kw. 2015 roku

Rb NDS za 4 kw. 2016 roku

sprawozdanie Rb PDP za 4 kw. 2015 r.

sprawozdanie RB ST za 4 kw. 2015 roku

Sprawozdanie Rb N za 4 kw. 2015 roku

Sprawozdanie RbZ za 4 kw. 2015 r.

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:05:44 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:37:05.
Sprawozdania finansowe za2015 rok

bilans jedostek za 2015 rok

Bilans skonsolidowany za 2015 rok

bilans organu za 2015 rok

rzis za 2015 rok

Zzfj za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Data wprowadzenia: 2016-07-07 12:32:37 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:37:35.
Spraw z b. Gm. P-ki za 2015 rok

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Tabela Nr 1 dochody

Tabela Nr 2 wydatki

Tabela Nr 3 do sprawozdania

Tabela Nr 4 do sprawozdania

Tabela Nr 5 do sprawozdania

Tabela Nr 6 do sprawozdania

Tabela Nr 7 do sprawozdania

Informacja o stanie mienia Gminy

 

Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:28:42 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:40:41.
Data wprowadzenia: 2016-05-25 09:28:42
Data modyfikacji: 2016-07-07 14:40:41
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-03-30
Opublikowane przez: Jolanta Hawryluk