PODATEK LEŚNY

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%, Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
Rada Gminy Przesmyki na rok 2022 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
Stawka podatku leśnego na rok 2022 wynosi 46,6972 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2022 wynosi 23,3486 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Rada Gminy Przesmyki na rok 2021 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2021 wynosi 43,3048 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2021 wynosi 21,6524 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Rada Gminy Przesmyki na rok 2020 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2020 wynosi 42,7328 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2020 wynosi 21,3664 zł
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Rada Gminy Przesmyki na rok 2019 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2019 wynosi 42,0222 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2019 wynosi 21,1178 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Rada Gminy Przesmyki na rok 2018 nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawka podatku leśnego na rok 2018 wynosi 42,0222 zł
Stawka podatku leśnego dla rezerwatów przyrody i parków narodowych na rok 2018 wynosi 21,1178 zł

 

 

Opublikowane przez: Irena Sawicka | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-09 13:00:36 | Data modyfikacji: 2021-12-06 09:09:31.
Data wprowadzenia: 2016-06-09 13:00:36
Data modyfikacji: 2021-12-06 09:09:31
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-01-00
Opublikowane przez: Irena Sawicka