Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Przesmyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018
r.

Ogłoszenie GKIZP.271.30.2016

SIWZ

Formuarz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykaz usług

Wykaz narzędzi

Oświadczenie grupa kapitałowa

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Przesmyki

Inofrmacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-12-15 15:18:33.
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Przesmyki

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 1 - 7

Pytania i odpowiedzi do siwz 22.08.2016

Zmieniony zał. nr 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 22.08.2016

Zmiana ogłoszenia 24.08.2016

Zmiana SIWZ z dnia 24.08.2016

Pytania i odpowiedzi do siwz 24.08.2016

Zał. nr 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia aktualny na dzień 24.08.2016

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-08-17 13:00:46 | Data modyfikacji: 2016-09-13 11:40:25.
Przebudowa dróg na terenie Gminy Przesmyki

SIWZ z załącznikami

Pytania i odpowiedzi do siwz 21.06.2016

Zmieniony przedmiar robót

Zmieniony kosztory ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie Przebudowa dróg.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-14 13:39:42 | Data modyfikacji: 2016-06-14 13:59:37.
Data wprowadzenia: 2016-06-14 13:39:42
Data modyfikacji: 2016-06-14 13:59:37
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski