Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terenie Gminy Przesmyki na
lata 2019 - 2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przesmyki na lata 2019 - 2032

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:22:42 | Data modyfikacji: 2021-01-18 15:22:11.
Informacja o wyrobach zawierających azbest
 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:26:48 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:27:18.
Ocena stanu i bezpieczeństwa użytkowania
wyrobów zawierających azbest
 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:29:47.
Wniosek o utylizację wyrobów zawierających
azbest

Wniosek o przyznania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:32:52 | Data modyfikacji: 2021-01-21 09:13:48.
Informacja o przyznanej dotacji przez WFOŚiGW

Wójt Gminy Przesmyki informuje, że ma realizację zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki - etap XII" Gmina Przesmyki otrzymała diotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej
w Warszawie w kwocie 35 000,00 zł.

Informacja o o otrzymanym dofinansowaniu

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-10-20 09:35:12 | Data modyfikacji: 2022-07-06 12:14:35.
Data wprowadzenia: 2020-10-20 09:35:12
Data modyfikacji: 2022-07-06 12:14:35
Opublikowane przez: Marek Zalewski