Ogłoszenie o II przetargu na oddanie w
dzierżawę nieruchomości gminnej położonej w
miejscowości Raczyny

informacja o przetargu działka 319 Raczyny

 II ogłoszenie - przetarg dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2023-02-20 12:03:45 | Data modyfikacji: 2023-02-20 12:11:46.
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę
nieruchomości gminnej położonej w miejscowości
Raczyny

informacja o wyniku przetargu 2023.pdf

 ogłoszenie - przetarg dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2022-11-25 11:26:38 | Data modyfikacji: 2023-01-04 14:22:56.
.Wójt Gminy Przesmyki ogłasza pierwszy przetarg
pisemny ograniczony na oddanie w najem na okres 10
lat dwóch lokali użytkowych w miejscowości
Przesmyki

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz pomieszczeń w lokalach

umowa najmu lokal nr1

wykaz pomieszczeń w lokalu nr1

Umowa najmu lokal nr 2

wykaz pomieszczeń w lokalu nr 2

Oferta lokal nr 1

Oferta lokal nr 2

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu nr 1

 

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:27:38.
Wójt Gminy Przesmyki ogłasza pierwszy przetarg
pisemny ograniczony na oddanie w najem na okres 10
lat dwóch lokali użytkowych w miejscowości
Przesmyki
 

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2021-09-17 15:47:34.
O G Ł O S Z E N I E O I PRZETARGU NA ODDANIE W
DZIERŻAWE POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
STANOWIĄCEGO MAGAZYN POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI
ŁYSÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DZIAŁCE NR 1352
 ogłoszenie - I przetarg dzierżawa magazyn Łysów.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2021-08-31 15:44:53.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w
miejscowości Dąbrowa

Informacja o wyniku przetargu

 ogłoszenie - przetarg sprzedaż.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-08-06 08:54:50 | Data modyfikacji: 2020-09-16 13:15:54.
Zaproszenie do składania ofert
 Zaproszenie do składania ofert z wzorem oferty.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:59:30.
informacja o wyniku II przetargu na oddanie w
dzierżawę nieruchomości

ogłoszenie - przetarg dzierżawa1352.doc

 informacja o wyniku II przetargu Łysów działka nr 1352.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-08-03 13:24:37 | Data modyfikacji: 2016-09-15 15:43:31.
Data wprowadzenia: 2016-08-03 13:24:37
Data modyfikacji: 2016-09-15 15:43:31
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-09-14
Opublikowane przez: Anna Krzymowska