Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w 2021r. w zakresie podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
 Wykaz osób, którym w 2021r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Krasnodębska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 08:34:18.
 Wykaz osób, którym w 2020r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokosci umorzonych kwot i przyczyn.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Krasnodębska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 09:23:53.
 Wykaz osób którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2020-05-13 09:53:57.
 Wykaz osób którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.pdf

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:09:39.
 Wykaz osób którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł.pdf

Opublikowane przez: Elwira Czapska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:16:32.
 Wykaz osób którym w 2016r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł..pdf

Opublikowane przez: Elwira Czapska | Data wprowadzenia: 2017-03-27 12:37:07.
 Wykaz osób którym w 2015r. udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.pdf

Opublikowane przez: Elwira Czapska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-05-20 15:10:41.
Data wprowadzenia: 2016-05-20 15:10:41
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-05-20
Opublikowane przez: Elwira Czapska