Modernizacja świetlicy i wiejskiego budynku wraz
z terenem otaczającym w miejscowości Dąbrowa

Informacja o projekcie

Galeria

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:50:30 | Data modyfikacji: 2016-06-23 10:57:19.
Sanitacja gminy Przesmyki poprzez budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o projekcie

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:51:24.
Modernizacja świetlic wiejskich i otaczającego
je terenu we wsi Pniewiski i Wólka Łysowska.

Informacja o projekcie

Galeria - Pniewiski

Galeria - Wólka Łysowska

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:52:16 | Data modyfikacji: 2016-06-23 10:57:02.
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Łysów w gminie Przesmyki

Informacja o projekcie

Galeria

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:54:25.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowości Przesmyki oraz remont i
zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w
miejscowości Głuchówek

Informacja o projekcie

Tablica pamiątkowa

Galeria

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:55:18.
Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:55:18
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-06-23
Opublikowane przez: Agata Małczuk