Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu
gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Przesmyki / Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przesmyki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:32:29 | Data modyfikacji: 2022-04-22 10:19:30.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35 | Data modyfikacji: 2022-04-22 10:20:39.
Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35
Data modyfikacji: 2022-04-22 10:20:39
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban