Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu
gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Przesmyki / Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przesmyki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów 2.pdf

 

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:32:29 | Data modyfikacji: 2023-01-13 09:41:27.
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy 2.pdf

PRZYKŁAD_WYPEŁNIONEGO_WNIOSKU_DWZ_LICP.docx

Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy(1).docx

 

Opublikowane przez: Dorota Głażewska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35 | Data modyfikacji: 2023-11-06 08:38:43.
Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:31:35
Data modyfikacji: 2023-11-06 08:38:43
Opublikowane przez: Dorota Głażewska