Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
Dąbrowa-Wólka Łysowska-Łysów - II etap

Informacja o projekcie

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:33:02.
Budowa oczyszczalni przydomowych w gminie
Przesmyki w ilości 201 sztuk - II etap

Informacja o projekcie

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:33:46.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kamianki-Nicki

Informacja o projekcie

Zdjęcia

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:34:25.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raczyny

Informacja o projekcie

Zdjęcia

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:35:58.
E-sołectwa w gminie Przesmyki

Informacja o projekcie

Zdjęcia

Prezentacja

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:36:52.
Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:36:52
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
ObowižEzuje od: 2016-06-23
Opublikowane przez: Agata Małczuk