Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do
oferty PSRG
 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty PSRG.docx

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 15:13:50 | Data modyfikacji: 2018-06-27 15:14:10.
Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Internetowa platforma wiedzy o życiu
i doświadczeniach mieszkańców gminy
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego-Internetowa platforma wiedzy o życiu i doświadczeniach mieszkańców gminy-PSRG.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 15:12:16.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do
oferty na realizację zadania publicznego
złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem
otwartego konkursu ofert)
 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-06-19 13:57:09 | Data modyfikacji: 2017-06-19 14:07:21.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego-UKS Trapez.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-06-19 13:46:25 | Data modyfikacji: 2017-06-19 14:06:30.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do
oferty na realizację zadania publicznego
złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem
otwartego konkursu ofert)

Oferta

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty..docx

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:20:51 | Data modyfikacji: 2016-07-20 08:30:31.
Data wprowadzenia: 2016-07-19 14:20:51
Data modyfikacji: 2016-07-20 08:30:31
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka