Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowościach Kamianki-Czabaje i
Kamianki-Nicki, odnowa miejscowości

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Wykoaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób

Dokumentacja projektowa

Przedmiary robót

Kosztorysy ofertowe

STWIORB

Zobowiązanie

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Ogłoszenie o zamówieniu GKIZp.271.25.2017. .pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 13:41:17.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowościach Kukawki i Górki – Odnowy wsi
Kukawki i Górki

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Wykoaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób

Dokumentacja projektowa

Przedmiary robót

Kosztorysy ofertowe

STWIORB

Zobowiązanie

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Ogłoszenie o zamówieniu GKIZp.271.24.2017..pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:35:42.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowościach Kamianki-Czabaje i Kamianki-Nicki
– odnowa miejscowości

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Wykoaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób

Dokumentacja projektowa

Przedmiary robót

Kosztorysy ofertowe

STWIORB

Zobowiązanie

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie GKIZp.271.25.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-08-22 16:58:38.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowościach Kukawki i Górki – Odnowy wsi
Kukawki i Górki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania GKIZp.271.24.2017.pdf

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Wykoaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób

Dokumentacja projektowa

Przedmiary robót

Kosztorysy ofertowe

STWIORB

Zobowiązanie

Oświadczenie grupa kapitałowa

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu GKIZp.271.24.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-08-22 16:41:52.
Dostawa żwiru do remontów dróg lokalnych na
terenie Gminy Przesmyki w ramach funduszu
sołeckiego na 2017 rok – drugie postepowanie

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz dostaw

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-07-07 15:52:11.
Dostawa żwiru do remontów dróg lokalnych na
terenie Gminy Przesmyki w ramach funduszu
sołeckiego na 2017 rok

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz dostaw

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-06-27 17:17:50.
Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników
poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni
żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie
kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na
terenie wsi Wólka Łysowska dz. nr 461

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Przedmiar robót

STWIORB

Wykoaz wykonanych robót budowlanych

Oświadczenie grupa kapitałowa

Mapa poglądowa

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 Ogłoszenie o zamówieniu GKIZp.271.15.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-05-17 15:43:12.
Dostawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP Przesmyki

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Oświadczenie grupa kapitałowa

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zmieniony załącznik nr 5 Formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie i odpowiedź z dnia 10.04.2017

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawarciu umowy

 Ogłoszenie GKIZp.271.8.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-04-04 15:38:05.
Dostawa kruszywa drogowego do remontów dróg
lokalnych na terenie Gminy Przesmyki w 2017 roku

SIWZ

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Oświadczenie

Wykaz dostaw

Zapytanie i odpowiedź do SIWZ z dnia 03.04.2017

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawarciu umowy

 Ogłoszenie GKIZp.271.6.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-03-30 15:06:02.
Plan postępowań o udzielenie zamówienń
publicznych na 2017 rok
 20170102094459.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-01-02 10:58:20.
Data wprowadzenia: 2017-01-02 10:58:20
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski