Zakup i dostawa sprzętu komputerowego,
oprogramowania i urządzeń peryferyjnych do
zajęć prowadzonych w projekcie „Szkoła
Równych Szans VIII” realizowanego w ramach
RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy
RPMA.10.01.01-14-7366/16 z dnia 08-12-2017 r.

Informacja o wyborze oferty

 zapytanie ofertowe na pomocedydaktyczne__sprzet_komputerowy.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 15:38:12.
Przebudowie drogi w zakresie budowy chodników z
betonowej kostki brukowej w ciągach dróg
powiatowych w miejscowościach Kaliski i Lipiny
gm. Przesmyki.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające przebudowie drogi w zakresie budowy chodników z betonowej kostki brukowej w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Kaliski i Lipiny gm. Przesmyki.


1) „Budowa chodnika w miejscowości Kaliski w ciągu drogi powiatowej nr 3621 W Przesmyki-Dąbrowa” – długość 234 m.
2) „Budowa chodnika w miejscowości Lipiny w ciągu drogi powiatowej nr 3664 W Paprotnia-Zakrze” – długość 246 m.

Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiary robót

Formularz oferty

Projekt umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.33.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-10-26 11:01:19.
Dostawa kruszywa drogowego

Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa drogowego do remontu dróg

Formularz oferty

Projekt umowy

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie cenowe GKIZp.271.30.2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-10-02 11:48:25 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:04:46.
Zapytanie ofertowe na utworzenie "Ogrodu zmysłów
przy Przedszkolu w Przesmykach"
 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:32:48 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:42:56.
test

wiadomość wygenerowana w celach testowych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Autor: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2017-05-09 09:57:38 | Data modyfikacji: 2017-08-29 15:48:01.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki
– etap VIII

Formularz oferty

Wykaz usług

Projekt umowy

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-04-20 15:36:01 | Data modyfikacji: 2017-04-20 15:37:15.
Wynajem równiarki drogowej wraz z operatorem do
profilowania dróg na terenie Gminy Przesmyki w
2017 roku

Formularz oferty

Wykaz sprzętu

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.9.2017..pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-03-31 09:55:58 | Data modyfikacji: 2017-03-31 10:11:57.
Dostawa ubrań specjalnych dla jednostek OSP z
terenu Gminy Przesmyki

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2017-02-22 11:56:03 | Data modyfikacji: 2017-03-02 13:32:12.
Data wprowadzenia: 2017-02-22 11:56:03
Data modyfikacji: 2017-03-02 13:32:12
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski