zarządzenie nr W.0050.2.2017 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmian w
budzecie Gminy Przesmyki na 2017 rok.
 Zarz. z 15.02.2017 roku zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-03-02 11:09:49.
Zarządzenie nr W0050.1.2017 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 08.02.2017 r, w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody
rocznej dyrektorowi samorzadowej instytucji
kultury.
 Zarządzenie.W.0050.1.2017.2017-02-08.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-03-02 11:35:12.
Zarządzenie nr W.0050.3.2017 w sprawie wyrażenia
opinii dotyczacej działalności Wojskowego Koła
Łowieckiego nr 309 "Hubertus" na terenie Gminy
Przesmyki. go
 Zarządzenie.W.0050.3.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:15:02.
Zarządzenie nr W.0050.4.2017 w sprawie
harmonogramu czynnosci w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym
do publicznych przedszkoli i klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie terminy rekrutacji.Projekt.2017-03-09.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:17:47.
Zarządzenie nr W.0050.5.2017 w sprawie wyrażenia
opinii dotyczacej działalnosci Koła
łowieckiego "Racjonalnego Polowania" na terenie
Gminy Przesmyki.
 Zarządzenie.W.0050.5.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:20:11.
Zarządzenie nr W.0050.6.2017 w sprawie wyrazenia
opinii dotyczacej działalnosci Koła Łowieckiego
"Las" na terenie Gminy Przesmyki
 Zarządzenie.W.0050.6.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:22:00.
Zarządzenie nr W.0050.7.2017 w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej działalnosci Koła
Łowieckiego "Brzozówka" na terenie Gminy
Przesmyki.
 Zarządzenie.W.0050.7.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:23:49.
Zarządzenie nr W.0050.8.2017 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Przesmykach za 2016 rok.
 GOK i ZA 2016 ROK spr. finansowe.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:25:44.
Zarządzenie nr W.0050.9.2017 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przesmykach za 2016 rok.
 spr.biblioteki ZA 2016 ROK.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:27:39.
Zarządzenie nr W.0050.10.2017 w sprawie
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Przesmyki za 2016 rok.
 Absolutorium za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:31:35.
Zarządzenie nr W.120.2.2017 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie.Projekt.2017-03-16.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:49:42.
Zarządzenie nr W.120.3.2017 w sprawie powołania
Komisj Przetargowej i
 Zarządzenie.W.120.3.2017.2017-03-28.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:56:13.
Zarządzenie nr W.120.4.2017 w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego
 Zarządzenie.W.120.4.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-21 14:04:07.
zarzadzenie nr W.0050.11.2017 w sprawie w
sprawie wyrażenia opinii w zakresie ustalenia
nowego przebiegu dróg powiatowych
na terenie gminy Przesmyki, wg
załączonej mapy podglądowej.
 Zarządzenie.docx

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:55:37.
Zarządzenie nr W.120.5.2017 w sprawie dnia
wolnego od pracy.
 20170426104951.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-04-26 12:59:14.
Zarządzenie nr W.120.6.2017
 zarządzenie.docx

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 12:52:01.
Zarządzenie nr W.120.7.2017
 Zarządzenie.W.120.7.2017.2017-05-16.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-06-01 12:53:07.
Zarządzenie nr W.0050.12.2017

Wójta Gminy Przesmyki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie, Łysów 89

 Zarządzenie.W.0050.12.2017.2017-06-08.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:43:05.
Zarządzenie nr W.0050.16.2017

Wójta Gminy Przesmyki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

 Zarzadzenie.nr.W.0050.16.2017.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Autor: Wójt Gminy | Data wprowadzenia: 2017-07-05 11:13:14.
Zarzadzenie nr W.120.9.2017 w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu

Zarządzenie nr W.120.9.2017 w sprawie ustanowienia służebnosci przesyłu.

 Zarządzenie.W.120....2017.2017-06-01 - służebność Raczyny.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:33:35 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:36:24.
zarządzenie nr W.120.10.2017 w sprawie powolania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie.Projekt.2017-06-26.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:35:18.
Zarządzenie nr W.120.8.2017 w sprawie
wprowadzenia instrukcji BHP i p.poż w Urzędzie
Gminy w Przesmykach
 zarzadzenie nr 8.docx

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:48:52.
Zarządzenie nr W.0050.13.2017 w sprawie zmian w
budzecie gminy na 2017 rok
 zarz. zm. b. z dnia 08.06.2017roku.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:50:54.
zarzadzenie nr W.0050.14.2017 w sprawie
określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg
wewnętrznych na cele niezwiazane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
bedacych własnością Gminy Przesmyki.
 

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:53:27.
zarządzenie W.0050.15.2017 w sprawie wyrazenia
opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
 Zarządzenie.W.0050.15.2017-zmiana-godziny pracy aptek.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:55:57.
zarządzenie nr W.0050.17.2017 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2017 r.
 zm. budż zarz. z 28.06.2017 Nr W.0050.17.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:45:36.
zarzadzenie nr.W.0050.18.2017 w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przesmyki
na lata 2017 - 2023
 

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:47:32.
zarzadzenie nr W.0050.19.2017 w sprawie zmian w
budzecie Gminy Przesmyki na 2017 rok
 zarządzenie z 19 lipca 2017 roku W.0050.19.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:48:22.
zarzadzenie nr W.0050.20.2017 w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
w Łysowie Panu Pawłowi Iwaniukowi
 Zarządzenie.W.0050.20.2017.2017-08-17.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:50:38.
zarzadzenie nr W.0050.21.2017 w sprawie powolania
rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
zwierzat na terenie gminy Przesmyki
 Zarządzenie W.0050.21.2017-powołanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:52:26.
Zarzadzenie nr W.120.14.2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie.W.120.14.2017.2017-09-08.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:14:51.
Zarządzenie nr W.120.15.2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie.W.120.15.2017.2017-09-08.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:16:14.
Zarządzenie nr W.120.16.2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej na sprzedaż samochodu
specjalistycznego Żuk
 Zarządzenie.W.120.16.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 13:17:49.
Zarządzenie nr W.120.11.2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:11:51.
Zarządzenie nr W.120.11.2017 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie.W.120.11.2017.2017-07-28.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:12:40.
Zarządzenie nr W.0050.22.2017 w sprawie
informacji o przebiegu wykonania WPF za I
półrocze 2017r.
 Informacja za Ipółrocze 2017 roku o WPF.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:14:44.
Zarzadzenie nr W.0050.23.2017 w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2017r.
 Zarz .W.0050.23.2017.2017-08-22 Informacja za I pół. 2017r. .pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:30:43.
Zarządzenie nr W.0050.24.2017 w sprawie zmiany w
budżecie gminy na 2017r
 zarz. z 18.09.2017 r. W.0050.24.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:32:20.
Zarządzenie nr W.0050.26.2017 w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi
majatku Gminy Przesmyki
 GOSPODARKA ŚRODKAMI TRWAŁYMI RUCHOMYMI.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:35:55.
Zarzadzenie nr W.0050.25.2017 w sprawie zmiany w
budżecie w 2017 r.
 zarz z 22.09.2017 r Nr W.0050.25.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:37:30.
Zarządzenie nr W.0050.27.2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy
 zarz. z 29.09.2017 roku.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:39:35.
Zarządzenie nr W.0050.28.2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Przesmyki na 2017r.
 zmiana bud zzarz W.0050.28.2017 z 16.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-10-16 15:41:00.
Zarządzenie nr W.0050.29.2017
 zarz z 30.10.2017 w.0050.29.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-11-16 10:04:02.
Zarzadzenie nr W.0050.30.2017 w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Przesmyki
na lata 2018 -2023
 

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-11-16 10:19:33.
Zarządzenie nr W.0050.31.2017 w sprawie projektu
Uchwały Budżetowej na rok 2018
 PROJEKT BUDŻETU 2018 ROK.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-11-16 10:21:35.
Zarządzenie nr W.120.12.2017
 zarzadzenie 12.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:17:28.
Zarzadzenie nr W.0050.32.2017 w sprawie
przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierajacego
odpady komunalne od włascicieli nieruchomosci z
terenu Gminy Przesmyki.i
 Zarządzenie.W.120.2017.2017-09-25.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:27:23.
Zarządzenie nr W.0050.34.2017 w sprawie
Wieloletniej Prognozie Finansowej Giny na lata
2017 -2023.
 zarz W.0050.34 .2017 zm. WPF Gminy.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:32:53.
Zarządzenie nr W.0050.35.2017 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na 2017 rok.
 zm zarz z z 29.12.2017r.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:34:37.
Zarzadzenie nr W.120.18.2017 w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji
 Zarządzenie.NR W.120.18.2017W.zm osoby.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:39:51.
Zarzadzenie nr W.120.19.2017 w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji.
 Zarządzenie.NR W.120. 2017 na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:41:13.
Zarządzenie nr W.120.20.2017 w sprawie zmiany
regulaminu wynagradzania pracownikow samorzadowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przesmykach
 Zarządzenie.W.120.20.2017.2017-12-27.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:43:14.
Zarzadzenie nr W.0050.33.2017 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Przesmyki na rok 2017
 zm zarz z 20.12.2017 Nr W.0050.33.2017.pdf

Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk | Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:46:57.
Data wprowadzenia: 2018-01-16 15:46:57
Opublikowane przez: Hanna Iwaniuk