INFORMACJA o konsultacjach projektu Programu
współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2018 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:20:53 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:14:11.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2018.”
 FORMULARZ KONSULTACJI-2018.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:12:43 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:13:47.
UCHWAŁA RADY GMINY PRZESMYKI w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
 

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:10:21 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:13:19.
Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:10:21
Data modyfikacji: 2020-11-18 13:13:19
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka