ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 2 stycznia 2018 r.

W sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Tarków w Gminie Przesmyki

 Zarządzenie nr W.0050.1.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:07:22 | Data modyfikacji: 2019-06-06 11:15:40.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia11 stycznia 2018 r.

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach w pzrypadku jego nieobecności

 Zarządzenie nr W.0050.2.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:12:28 | Data modyfikacji: 2019-06-06 11:14:42.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 11 stycznia 2018 r.

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie nr W.0050.3.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:14:21 | Data modyfikacji: 2019-06-06 11:18:07.
ZARZADZENIE NR W.120.1.2018 WÓJTA GMINY PRZESMYKI
z dnia 12 stycznia 2018 r.

W sprawie dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie nr W.120.1.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:02:30 | Data modyfikacji: 2019-06-06 11:20:11.
ZARZADZENIE NR W.120.2.2018 WÓJTA GMINY PRZESMYKI
z dnia 24 stycznia 2018 r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.2.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:31:10.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 stycznia2018 r.

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 Zarządzenie nr W.0050.4.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:36:47.
ZARZĄDZENIE NR W.120.3.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 7 lutego 2018 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie nr W.120.3.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:48:13.
ZARZĄDZENIE NR W.120.4.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 7 luty 2019 r.

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2018

 ZarządzenieW.120.4.2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:03:06 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:34:13.
ZARZADZENIE NR W.120.5.2018 WÓJTA GMINY PRZESMYKI
z dnia 5 marca 2018 r

 W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie. nr W.120.5.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:05:47.
ZARZADZENIE NR W.120.6.2018 WÓJTA GMINY PRZESMYKI
z dnia 5 marca 2018 r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.6.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:16:57 | Data modyfikacji: 2019-06-06 14:49:52.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 marca 2018 r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2017 rok

 Zarządzenie nr W.0050.5.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:35:59.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 marca 2018 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach za 2017 rok

 Zarządzenie nr W.0050.6.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:45:10.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 marca 2018 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach za 2017 rok

 Zarządzenie nr W.0050.7.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 12:58:42.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 marca 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.8.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:12:27.
ZARZĄDZENIE NR W.120.7.2018 wÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 3 marca 2018 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenia nr W.120.7.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:15:47.
ZARZĄDZENIE NR w.120.8.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie powołania stałego Zespołu Opiniującego ds. mieszkaniowych i ustanowienia regulaminu jego działania

 Zarządzenie nr W.120.8.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:31:11.
ZARZĄDZENIE NR W.120.9.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 Zarządzenie nr W.120.9.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:35:55.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 23 kwietnia 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.9.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:40:55.
ZARZĄDZENIE NR W.120.10.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 27 kwietnia 2018 r.

W sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach oznaczonych geodezyjnie numerem 97/1, 99/1, 114/1 stanowiących własność Gminy Przesmyki

 Zarządzenie nr W.120.10.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:46:26.
ZARZĄDZENIE NR W.120.11.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 21 maja 2018 r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.11.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:02:24.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 maja 2018 r.

W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego

 Zarządzenie nr W.0050.10.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:11:50 | Data modyfikacji: 2019-06-11 10:28:18.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 28 maja 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.11.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:23:21.
ZARZĄDZENIE NR W.12.12.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 4 czerwca 2018 r.

W sprawie określenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla ciągnika rolniczego marki KUBOT

 Zarządzenie nr W.120.12.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:27:35.
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 czerwca 2018 r.

W sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania skontrum zasabu archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.13.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:49:45.
ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 czerwca 2018 r.

W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.14.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 15:54:16.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 czerwca

W sprawie zmiany WPF Gminy Przesmyki na lata 2018-2023

 Zarządzenie nr W.0050.12.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:30:15 | Data modyfikacji: 2019-06-07 09:16:14.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.13.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:24:56.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 9 lipca 2018 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans dla nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr W.050.14.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:37:01.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 10 lipca 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki  na 2018 r.

 Zarządzenie nr W.0050.15.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:38:48.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 10 lipca 2018 r.

W sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Przesmyki oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń 

 

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:46:24.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 23 lipca 2018 r.

W sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (HNS)

 Zarządzenie.W.0050.17.2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:49:12 | Data modyfikacji: 2020-04-20 12:44:52.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 lipca 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.18.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:51:40.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.19.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:54:57.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 24 sierpnia 2018 r.

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO informacji o kształtowaniu się WPF za okres I półrocza 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

 Zarządzenie nr W.0050.20.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:18:13.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 24 sierpnia 2018 r.

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki za I półrocze 2018 roku

 Zarządzenie nr W.0050.21.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:44:26.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 sierpnia 2018 r.

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie nr W.0050.22.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:46:38.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 sierpnia 2018 r.

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie nr W.0050.23.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:50:06.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 11 września 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.24.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:53:44.
ZARZĄDZENIE NR W.120.15.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 21 września 2018 r.

W sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 Zarządzenie nr W.120.15.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:02:53.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 września 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.25.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:06:59 | Data modyfikacji: 2019-06-07 11:09:17.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 28 września 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.26.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:12:01.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 pażdziernik 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki  na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.27.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:22:22.
ZARZĄDZENIE NR W.120.16.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 pażdziernik 2018 r

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.16.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:31:29.
ZARZĄDZENIE NR W.120.17.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 pażdziernik 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.17.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:43:07.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 pażdziernika 2018 r.

W sprawie uchwalenia Zarządzenia nr W.0050.14.2017 r Wójta Gminy Przesmyki z dnia 14.06.2017 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną będących własnością Gminy Przesmyki

 ZarządzenieW.0050.28.2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:20:17 | Data modyfikacji: 2020-04-21 14:58:31.
ZARZĄDZENIE NR W.120.18.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 13 listopada 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.18.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:24:30.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 14 listopada 2018 r.

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata 2019-2023

 Zarządzenie.W.0050.29.2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:35:00 | Data modyfikacji: 2020-04-21 14:29:07.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 14 listopada 2018 r.

W sprawie projektu Uchwały Budżetowej  na rok 2019

 ZarządzenieW.0050.30.2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:38:28 | Data modyfikacji: 2020-04-21 14:34:25.
ZARZĄDZENIE NR W.120.19.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 listopada 2018 r.

W sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Przesmyki

 Zarządzenie nr W.120.19.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:51:47.
ZARZĄDZENIE NR W.120.20.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 listopada 2018 r

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie nr W.120.20.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:53:34.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 27 listopada 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.31.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:56:53.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 listopada 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.32.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:05:11.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 10 grudnia 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.33.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:06:45.
ZARZĄDZENIE NR W.120.21.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 10 grudnia 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.21.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 13:41:31.
ZARZĄDZENIE NR W.120.22.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 12 grudnia 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 Zarządzenie nr W.120.22.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:17:20.
ZARZĄDZENIE NR W.120.23.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 20 grudnia 2018 r.

W sprawie zasad (polityki) rachunkowości 

 

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:22:23.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2018 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 27 grudnia 2018 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.34.2018r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:50:20.
Data wprowadzenia: 2019-06-07 14:50:20
Opublikowane przez: Monika Czarnocka