UCHWAŁA NR II/.../2018 RADY GMINY PRZESMYKI z
dnia .................... 2018 r. w sprawie
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 Uchwała.II.....2018-współpraca z opp na 2019r..pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-11-28 09:12:50 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:12:17.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2019.”
 Formularz konsultacji na 2019rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-11-28 09:10:31 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:11:45.
INFORMACJA o konsultacjach projektu Programu
współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2019rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:53:19 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:11:23.
Data wprowadzenia: 2018-11-28 08:53:19
Data modyfikacji: 2020-11-18 13:11:23
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka