Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:48:20 | Data modyfikacji: 2018-08-24 09:59:13.
Informacje Krajowego Biura Wyborczego

Informacja o dyżurach pracowników Delegatury KBW w Siedlcach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:50:31 | Data modyfikacji: 2018-09-14 15:53:04.
Komunikaty Komisarza Wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 stycznia 2019 r.
o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Bielany, Przesmyki, Sarnaki, Siedlce, Skórzec, Wodynie, Miasta i Gminy Kosów Lacki i Miasta Sokołów Podlaski, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 29 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego [WYCIĄG]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przesmyki

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 27 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Siedlcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-09-05 09:21:07 | Data modyfikacji: 2019-01-11 10:54:04.
Komunikaty Urzędnika Wyborczego w Gminie
Przesmyki 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-09-21 16:10:32 | Data modyfikacji: 2018-09-24 08:12:29.
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej

WYBORY WÓJTA GMINY PRZESMYKI
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przesmyki sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Przesmykach.

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW
Protokół z wyborów do Rady Gminy Przesmyki sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Przesmykach.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 1 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przesmyki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 1 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przesmyki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 1 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Przesmyki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie losowania numerów list kandydatów

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie uchylenia protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych oraz odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Rady Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie dyżurów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 18 września 2018 r.
dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 18 września 2018 r.
dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 18 września 2018 r.
dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 18 września 2018 r.
dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 11

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 11 września 2018 r.
skład oraz informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:11:12 | Data modyfikacji: 2018-10-23 10:32:26.
Obwieszczenia Wójta Gminy Przesmyki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki z dnia 19 września 2018 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:09:12 | Data modyfikacji: 2018-09-20 08:35:44.
Uchwały Rady Gminy Przesmyki

UCHWAŁA NR XXXIII/221/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2018 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Przesmyki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:04:48 | Data modyfikacji: 2018-08-20 14:09:20.
Obwieszczenia Starosty Siedleckiego

Obwieszczenie Starosty Siedleckiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Powiatu w Siedlcach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-08-24 10:15:36 | Data modyfikacji: 2018-08-24 10:34:48.
Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-06-18 15:06:05 | Data modyfikacji: 2018-08-24 10:16:00.
Obwieszczenia Marszałka Województwa
Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:04:19 | Data modyfikacji: 2018-08-24 10:15:48.
Data wprowadzenia: 2018-08-20 14:04:19
Data modyfikacji: 2018-08-24 10:15:48
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban