Protokół z przebiegu konsultacji projektu
"Rocznego programu współpracy..."
 Protokół z przebiegu konsultacji Programu na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-12-12 09:41:06 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:10:20.
UCHWAŁA RADY GMINY PRZESMYKI w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020” -
Projekt
 Uchwała.Projekt.Program współpracy na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-10-21 12:29:41 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:09:59.
Formularz konsultacji projektu Uchwały, której
załącznikiem jest „Program współpracy Gminy
Przesmyki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2020.”
 Formularz konsultacji na 2020 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-10-21 12:27:11 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:09:39.
INFORMACJA o konsultacjach projektu Programu
współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2020 rok.doc

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2019-10-21 12:25:34 | Data modyfikacji: 2020-11-18 13:08:56.
Data wprowadzenia: 2019-10-21 12:25:34
Data modyfikacji: 2020-11-18 13:08:56
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka