OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W
PRZESMYKACH

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1260 i 1669), ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

OGŁOSZENIE (pełna treść)
Kwestionariusz osobowy
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji

 

WYNIKI NABORU (23.07.2019r.)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:40:59 | Data modyfikacji: 2019-07-23 10:57:54.
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W
PRZESMYKACH

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko: Referent ds. kadr i ochrony danych osobowych

OGŁOSZENIE (pełna treść)
Kwestionariusz osobowy
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji

 

WYNIKI NABORU (31.01.2019 r.)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:48:11 | Data modyfikacji: 2019-01-31 15:10:19.
Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:48:11
Data modyfikacji: 2019-01-31 15:10:19
Opublikowane przez: Krzysztof Szaban