ZARZĄDZENIE NR W.120.1.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 14 stycznia 2019r.

W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.1.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:22:03 | Data modyfikacji: 2019-06-06 08:56:39.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 24 stycznia 2019 r.

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

 Zarządzenie nr W.0050.1.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:42:49 | Data modyfikacji: 2019-06-06 08:52:22.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 stycznia 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

 Zarządzenie nr W.0050.2.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-05 11:57:48 | Data modyfikacji: 2019-06-06 09:13:09.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 18 luty 2019 r.

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie nr W.0050.3.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:10:38 | Data modyfikacji: 2019-06-06 09:17:50.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 18 lutego 2019 r.

W sprawie określenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne

 Zarzadzenie W.0050.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:18:50 | Data modyfikacji: 2022-03-25 13:01:03.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 28 lutego 2019 r.

W sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników jednostek budżetowych Gminy Przesmyki

 Zarządzenie nr W.0050.5.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:26:58 | Data modyfikacji: 2019-06-06 09:28:17.
ZARZĄDZENIE NR W.120.2.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 1 marca 2019 r.

W sprawie powołania stałej Komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej

 Zarządzenie nr W.120.2.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:33:10 | Data modyfikacji: 2019-06-06 10:08:45.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 marca 2019 r.

W sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw w Gminie Przesmyki

 Zarządzenie nr W.0050.6.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:30:49 | Data modyfikacji: 2019-06-06 09:26:41.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 25 marca 2019 r.

W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2018 rok

 Zarządzenie nr. W.0050.7.2019.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-05 14:14:07 | Data modyfikacji: 2019-06-05 15:42:05.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 marca 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 Zarządzenie nr W.0050.8.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:49:47.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 marca 2019 r.

W sprawie powołania dodatkowego członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 Zarządzenie nr W.0050.9.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:02:08 | Data modyfikacji: 2019-06-06 10:22:44.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 Zarządzenie nr W.0050.10.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:18:05.
ZARZĄDZENIE NR W.120.3.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 9 maja 2019r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie nr W.120.3.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:20:02 | Data modyfikacji: 2019-06-06 10:27:00.
ZARZĄDZENIE NR W.120.4.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 17 maja 2019r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie nr W.120.4.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:29:35 | Data modyfikacji: 2019-06-06 10:30:08.
ZARZĄDZENIE NR W.120.5.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 17 maja 2019 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie nr W.120.5.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:42:16 | Data modyfikacji: 2019-08-27 13:45:14.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 20 maja 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 Zarządzenie nr W.0050.11.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:38:41 | Data modyfikacji: 2019-08-27 13:44:33.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 maja 2019 r.

W sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przesmyki za rok 2018

 Zarządzenie nr W.0050.12.2019r..pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:47:01 | Data modyfikacji: 2019-08-27 13:57:07.
ZARZĄDZENIE NR W.120.6.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 maja 2019 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie nr W.120.6.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:05:36.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 czerwca 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 Zarządzenie nr W.0050.13.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:13:15.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach za 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.14.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:26:19.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 24 czerwca 2019 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach za 2018 rok

 Zarządzenie nr W.0050.15.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:27:56.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 28 czerwca 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 Zarządzenie nr W.0050.16.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:32:08.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 28 czerwca 2019 r.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2023

 Zarządzenie nr W.0050.17.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:35:17 | Data modyfikacji: 2019-08-27 14:36:18.
ZARZĄDZENIE NR W.120.7.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 Lipca 2019 r.

W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie nr W.120.7.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:03:29.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 15 lipca 2019 r.

W sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę pomieszczeń gospodarczych położonych w miejscowości Łysów stanowiących mienie gminne

 Zarządzenie nr W.0050.18.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:36:55.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 22 lipca 2019 r.

W sprawie ustalenia opłaty za dostawę energi cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych

 Zarządzenie nr W.0050.19.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:42:44.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 lipca 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

 Zarządzenie nr W.0050.20.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:52:39.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2019 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie nr W.0050.21.2019r.pdf

Opublikowane przez: Monika Czarnocka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:57:15.
Zarządzenie Nr W.120.8.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 5 lipca 2019r.

W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dla projektu pn. „ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 Zarządzenie W.120.8.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-15 14:31:12 | Data modyfikacji: 2020-04-15 14:40:20.
Zarządzenie Nr W.120.9.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 5 lipca 2019r.

W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dla projektu pn. " Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna przyszłości - etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działenie 4.1 " Odnawialne źródła energii", Typ projektów " Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych"

 Zarządzenie W.120.9.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-15 15:19:08 | Data modyfikacji: 2020-04-15 15:24:10.
Zarządzenie Nr W.120.10.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 6 grudnia 2019r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 Zarządzenie W.120.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-15 15:26:35.
Zarządzenie Nr W.120.11.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 31 grudnia 2019r.

W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie W.120.11.2019r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-15 15:39:28 | Data modyfikacji: 2020-04-15 15:51:28.
Zarządzenie Nr W.120.12.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 31 grudnia 2019r.

W sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z aktu

 Zarządzenie W.120.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-16 08:20:54.
Zarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 26 sierpnia 2019r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finasowych samorządowych instytucji kultury za I połrocze 2019 roku

 W.0050.22.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:16:12.
Zarządzenie Nr W.0050.23.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 26 sierpnia 2019r.

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie W.0050.23.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:46:45.
Zarządzenie Nr W.0050.24.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 26 sierpnia 2019r.

W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego nieobecności

 ZarządzenieW.0050.24.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:48:30.
Zarządzenie Nr W.0050.25.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 28 sierpnia 2019r.

W sprawie ustalenia służebności przesyłu

 ZarzadzenieW.0050.25.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:54:40.
Zarządzenie Nr W.0050.26.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 28 sierpnia 2019r.

W sparawie zmiany w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 ZarządzenieW.0050.26.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:57:53.
Zarządzenie Nr W.0050.27.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 września 2019r.

W sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia w dziedzinie sportu

 Zarządzenie.W.0050.27.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 12:11:22.
Zarządzenie Nr W.0050.28.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 30 września 2019r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 ZarządzenieW.0050.28.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-17 12:14:45.
Zarządzenie Nr W.0050.29.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn 10 pażdziernika 2019r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2019 rok

 ZarządzenieW.0050.29.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 10:56:11 | Data modyfikacji: 2020-04-20 12:06:50.
Zarządzenie Nr W.0050.30.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 23 pażdziernika 2019r

W sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2019 rok

 ZarządzenieW.0050.30.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 10:57:25 | Data modyfikacji: 2020-04-20 12:00:50.
Zarządzenie Nr W.0050.31.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 14 listopada 2019r

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finasowej gminy Przesmyki na lata 2020-2025

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 10:59:17.
Zarządzenie Nr W.0050.32.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 14 listopada 2019

W sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:00:07.
Zarządzenie Nr W.0050.33.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 14 listopada 2019r.

W sparwie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Przesmyki i jej jednostkach od 1 listopada 2019r.

 ZarządzenieW.0050.33.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:05:04.
Zarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 14 listopada 2019r.

W sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT zwanej "Białą listą podatników VAT" przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi

 ZarządzenieW.0050.34.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:08:55.
Zarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 4 grudnia 2019r.

W sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 ZarządzenieW.0050.35.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:12:33.
Zarządzenie Nr W.0050.36.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 6 grudnia 2019r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 ZarządzenieW.0050.36.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:15:39.
Zarządzenie Nr W.0050.37.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 18 grudnia 2019r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2019 rok

 ZarządzenieW.0050.37.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:18:14.
Zarządzenie Nr W.0050.38.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 31 grudnia 2019r.

W sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

 ZarządzenieW.0050.38.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:26:17.
Zarządzenie Nr W.0050.39.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 31 grudnia 2019r.

W sprawie zmian w budżecie gminy w Przesmykach na 2019 rok

 ZarządzenieW.0050.39.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:28:30.
Zarządzenie Nr W.0050.40.2019 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 31 grudnia 2019r.

W sprawie obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych

 ZarządzenieW.0050.40.2019.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:32:15.
Data wprowadzenia: 2020-04-20 11:32:15
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa