Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Przesmyki

SIWZ

Załączniki nr 1-7 do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie GKIZp.271.42.2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-11-19 13:30:19.
Dostawa i montaż instalacji kolektorów
słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w
ramach projektu pn. Słoneczne Gminy Wschodniego
Mazowsza – energia solarna energią
przyszłości - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami GKIZp.271.10.2019

Załącznik nr 1A Formularz cenowy

Załącznik nr 6 PFU

Załącznik nr 7 Lokalizacja instalacji

Załącznik nr 8 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Edytowalna wersja JEDZ GKIZp.271.10.2019

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi do SIWZ I

Pytania i odpowiedzi do SIWZ II

Projekt umowy po zmianach z dnia 16.07.2019

Pytania i odpowiedzi do SIWZ III

Edytowalne wersje załączników do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach z dnia 25.07.2019

Informacja o zmianie SIWZ 05.08.2019

Załącznik nr 5 projekt umowy po zmianie 05.08.2019

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po zmianie 05.08.2019

Załacznik 1A Formularz cenowy po zmianie 05.08.2019

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-06-25 12:31:43.
Dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu
sołeckiego do remontów dróg lokalnych na
terenie Gminy Przesmyki w 2019 roku

Formularz oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

Oświadczenie

Wykaz dostaw

SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie GKIZp.271.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-06-04 16:01:11 | Data modyfikacji: 2019-06-05 12:00:40.
Przebudowa drogi gminnej Kamianki Lackie –
Bartków

SIWZ

Załączniki nr 1-7 do SIWZ

Załacznik nr 8 Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja do zgłoszenia

STWIORB

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie GKIZp.271.15.2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:23:45.
Nadzór nad realizacją inwestycji pn.:
„Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza –
energia solarna energią przyszłości - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-7 do SIWZ

Załącznik nr 8 PFU

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-05-09 14:00:21.
Szacowanie wartości zamówienia - Nadzór nad
realizacją inwestycji wykonywanej w ramach
projektu pn.: „Słoneczne Gminy Wschodniego
Mazowsza – energia solarna energią
przyszłości - etap II"

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-04-23 13:46:31 | Data modyfikacji: 2019-04-23 13:52:46.
Nadzór nad realizacją inwestycji - szacowanie
wartości zamówienia

Formularz oferty

 Zaproszenie do złożenia oferty w celu szacowan GKIZp.271.3..2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-01 11:33:38.
Szacowanie wartości zamówienia zadania
Pełnienie funkcji Menedżera Projektu nad
realizacją Projektu pn.: Słoneczne Gminy
Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią
przyszłości - etap II

Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia

Formularz oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:04:47.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro na
rok 2019
 Plan postępowań 2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-01-04 14:50:29.
Data wprowadzenia: 2019-01-04 14:50:29
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski