Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przesmyki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-12-24 08:55:43.
Transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie
odpadów z folii rolniczych z terenu Gminy
Przesmyki

Rozeznanie cenowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:07:30 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:09:04.
informacja o wyniku przetargu na najem
pomieszczeń gospodarczych
 Informacja o wyniku przetargu najem.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-08-29 14:43:46.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości
Przesmyki gmina Przesmyki

informacja o wyborze oferty Przesmyki.pdf

 GKIGk.6830.2.2019.pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-28 15:31:34.
Wynajem równiarki drogowej wraz z operatorem do
profilowania dróg na terenie Gminy Przesmyki w
2019 roku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-06-26 15:52:43.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki
– etap X

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz usług

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 15:07:08.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
ekspertyzy w zakresie merytorycznej weryfikacji
ustaleń Raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko polegającego na
„Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o
numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości
Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Projekt umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:17:10 | Data modyfikacji: 2019-06-05 13:54:36.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości
Głuchówek gmina Przesmyki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

 zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia..pdf

Opublikowane przez: Anna Krzymowska | Autor: 2019-06-03 | Data wprowadzenia: 2019-05-09 12:04:34 | Data modyfikacji: 2019-06-04 16:37:53.
Wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu
pn. Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza –
energia solarna energia przyszłości – etap II

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:34:12.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację
zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego” -
drugie postępowanie

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Formularz oferty

Projekt umowy

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:50:01.
Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu
przyległego na funkcje rekreacyjne w
miejscowości Pniewiski

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Wykaz robót budowlanych

Wykaz wyposażenia

Projekt umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-04-24 14:19:38.
Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii
biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii,
stosunków wodnych lub melioracji wodnej

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty GKIZp.271.8.2019.docx

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-04-17 11:34:18.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację
zabytkowego obiektu – Kopca Piłsudskiego

Przedmiar robót

Projekt budowlany

Formularz oferty

Projekt umowy

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-04-09 15:36:31.
Dostawa energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy wykaz ppe

Zał. nr 2 Formularz oferty GKIZp.271.1.2019.docx

Projekt umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2019-02-01 13:14:00.
Data wprowadzenia: 2019-02-01 13:14:00
Autor: Wójt Gminy Przesmyki
Opublikowane przez: Marek Zalewski