OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W
PRZESMYKACH

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1282), ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko: Referent ds. księgowości Urzędu Gminy.

OGŁOSZENIE (pełna treść)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:48:58 | Data modyfikacji: 2020-12-29 13:52:32.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W
PRZESMYKACH

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019.1282), ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko: Referent ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska.

OGŁOSZENIE (pełna treść)
Kwestionariusz osobowy
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:12:00 | Data modyfikacji: 2020-10-27 14:14:51.

OGŁOSZENIE O NABORZE  KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W PRZESMYKACH

(1ETAT)

 

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1282), ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko: Referent ds. organizacyjnych

Kwestionariusz osobowy

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji

Zmieniona klauzula informacyjna oraz zgoda kandydata

Informacja o wynikach naboru

 OGŁOSZENIE (pełna treść)

Opublikowane przez: Weronika Jurczuk | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:40:53 | Data modyfikacji: 2020-02-13 14:57:16.
Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:40:53
Data modyfikacji: 2020-02-13 14:57:16
Opublikowane przez: Weronika Jurczuk