ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Zarządzenie.W.0050.1.2020-zmiana w budżecie.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-21 12:07:07.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli i klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie.W.0050.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2020-01-21 12:08:58.
Zarządzenie Nr W.120.1.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 8 stycznia 2020r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 ZarządzenieW.120.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 09:36:30.
Zarządzenie Nr W.120.2.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 8 stycznia 2020r

W sprawie zmiany procedury okresowych ocen pracowników samorządowych

 ZarządzenieW.120.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 09:55:13.
Zarządzenie Nr W.120.3.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 15 stycznia 2020r

w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

 ZarządzenieW.120.3.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 09:57:06.
Zarządzenie Nr W.120.4.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 13 lutego 2020r

W sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 ZarządzenieW.120.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:03:52.
Zarządzenie Nr W.0050.4.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 17 lutego 2020r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie.W.0050.4.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:25:10.
Zarządzenie Nr W.0050.5.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 20 lutego 2020r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 Zarządzenie.W.0050.5.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:27:24.
Zarządzenie Nr W.0050.6.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 20 lutego 2020r.

W sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gimny Przesmyki na lata 2020-2022


 

 Zarządzenie.W.0050.6.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:34:23 | Data modyfikacji: 2020-04-21 14:56:07.
Zarządzenie Nr W.0050.7.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 18 marca 2020r.

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach Pani Annie Zofii Łęczyckiej

 Zarządzenie.W.0050.7.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:36:30.
Zarządzenie Nr W.0050.8.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 23 marca 2020r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2019 rok , sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

 Zarządzenie.W.0050.8.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:43:07 | Data modyfikacji: 2020-04-21 12:00:36.
Zarządzenie Nr W.0050.9.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 26 marca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach za 2019 rok

 Zarządzenie.W.0050.9.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 12:02:45.
Zarządzenie Nr W.0050.10.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 26 marca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach za 2019 rok

 Zarządzenie.W.0050.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 12:05:47.
Zarządzenie Nr W.0050.11.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 9 kwietnia 2020r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 Zarządzenie.W.0050.11.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-04-21 12:22:52.
Zarządzenie Nr W.0050.12.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 Zarządzenie.W.0050.12.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-05-04 10:24:52.
Zarządzenie Nr W.0050.13.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 12 maja 2020r.

W sprawie ustalenia służebności przesyłu

 ZARZĄDZENIE.W.0050.13.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:14:59.
Zarządzenie Nr W.0050.14.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 12 maja 2020r

W sprawie ustalenia służebności przesyłu

 ZARZĄDZENIE.W.0050.14.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:17:21 | Data modyfikacji: 2021-07-13 13:57:36.
Zarządzenie Nr W.0050.15.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 26 maja 2020r

W sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przesmyki

 ZARZĄDZENIE.W.0050.15.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:20:58.
Zarządzenie Nr W.120.5.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 27 kwietnia 2020 r.

W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dla projektu pn. „ Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 Zarządzenie.W.120.5.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:59:22 | Data modyfikacji: 2020-09-03 13:37:48.
Zarządzenie Nr W.120.6.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 12 maja 2020 r.

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Przesmyki za rok 2019

 ZarządzenieW.120.6.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-05-28 09:22:39.
Zarządzenie Nr W.0050.16.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 29 maja 2020r.

W sprawie zmian w budżecie na rok 2020

 Zarządzenie.W.0050.16.2020..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:38:09.
Zarządzenie Nr W.0050.17.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 8 czerwca 2020r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 Zarządzenie.W.0050.17.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:28:48.
Zarządzenie nr W.120.7.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 ZarządzenieW.120.7.2020r...pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-06-22 12:58:40.
Zarządzenie Nr W.0050.18.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 24 czerwca 2020r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach Pani Annie Zofii Łęczyckiej

 Zarządzenie.W.0050.18.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-06-29 10:28:55.
Zarządzenie Nr W.0050.19.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 30 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 Zarządzenie.W.0050.19.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-07-09 15:08:30.
Zarządzenie Nr W.0050.20.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 30 czerwca 2020r.

w sprawie zmiany WPF Gminy Przesmyki na lata 2020-2025

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-07-09 15:12:31 | Data modyfikacji: 2021-07-13 14:23:01.
Zarządzenie Nr W.0050.21.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 7 lipca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 Zarządzenie.W.0050.21.2020..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-07-15 09:25:49.
Zarządzenie nr W.120.8.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 25 czerwca2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie W.120.8.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 09:55:03.
Zarządzenie Nr W.0050.22.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 23 lipca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Przes,yki na 2020 rok

 Zarządzenie W.0050.22.2020 z 23.07.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 09:57:58.
Zarządzenie Nr W.120.9.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 25 czerwca 2020 r.

w sprawie Zdalnej Szkoły Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 Zarządzenie.W.120.9.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:13:24 | Data modyfikacji: 2020-09-03 13:41:02.
Zarządzenie Nr W.120.10.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Gminy Przesmyki

 Zarządzenie.W.120.10.2020.2020-06-25.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:21:43.
Zarządzenie Nr W.120.11.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie.W.120.11.2020.r....pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:30:48.
Zarządzenie Nr W.120.12.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie.W.120.12.2020r...pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:34:52.
Zarządzenie Nr W.120.13.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 lipca 2020 r.

w sprawie polityki rachunkowości dla zadania "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Przesmyki"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:03:00.
Zarządzenie Nr W.120.14.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 lipca 2020 r.

w sprawie polityki rachunkowości dla jednostek obsługiwanych

 ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:04:21 | Data modyfikacji: 2021-07-13 14:00:34.
Zarządzenie Nr W.120.15.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 21 lipca 2020 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

 Zarządzenie.W.120.15.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:05:21.
Zarządzenie Nr W.120.16.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 27 lipca 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie.W.120.16.2020.2020-07-27.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 11:21:08.
Zarządzenie Nr W.0050.23.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 23 lipca 2020r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zarządzenie.W.0050.23.2020-zmiana składu GKRPA..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:36:15.
Zarządzenie Nr W.0050.24.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 5 sierpnia 2020r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie.W.0050.24.2020..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-05 12:39:53.
Zarządzenie Nr W.0050.25.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 5 sierpnia 2020 r.

W sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 ZarządzenieW.0050.25.2020r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-17 11:15:06.
Zarządzenie Nr W.120.17.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Zarządzenie.W.120.17.2020..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-18 10:47:24 | Data modyfikacji: 2020-08-18 10:49:57.
Zarządzenie Nr W.0050.26.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 17 sierpnia 2020 r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

 Zarządzenie.W.0050.26.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-08-20 14:17:04 | Data modyfikacji: 2020-08-24 10:00:01.
Zarządzenie Nr W.0050.27.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 28 sierpnia 2020r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie.W.0050.27.2020. r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-09-03 13:49:37 | Data modyfikacji: 2020-09-03 14:45:20.
Zarządzenie Nr W.0050.28.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 31 sierpnia 2020r.

w sprawie zmiany WPF Gminy Przesmyki na lata 2020 - 2025

 Zarz W.0050.28.2020 zm WPF z 31.08.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-09-03 14:41:59 | Data modyfikacji: 2020-09-03 14:43:44.
Zarządzenie Nr W.0050.29.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 1 września 2020r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-09-03 15:13:33 | Data modyfikacji: 2021-07-13 14:05:36.
Zarządzenie Nr W.0050.30.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 1 września 2020r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie.W.0050.30.2020.2020-08-28.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-09-03 15:14:33.
Zarządzenie Nr W.0050.31.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 14 września 2020r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności na terenie Gminy Przesmyki

 Zarządzenie W.0050.31.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-09-18 10:56:47.
Zarządzenie Nr W.120.18.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 8 września 2020r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 ZarządzenieW120.18.2020r..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:43:27 | Data modyfikacji: 2020-11-27 10:00:16.
Zarządzenie Nr W.120.19.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 26 pażdziernika 2020r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie W.120.19.2020..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-11-27 09:58:48.
Zarządzenie Nr W.0050.32.2020 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 21 września 2020r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 Zarządzenie W.0050.32.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2020-11-27 10:31:19.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przesmyki

 W.0050.36.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:07:04 | Data modyfikacji: 2021-07-14 09:02:39.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie projektu WPF Gminy Przesmyki na lata 2021-2025

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:09:21 | Data modyfikacji: 2021-07-13 14:19:16.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2021 r

 ZARZĄDZENIE NR W.0050. 38 .2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:13:27 | Data modyfikacji: 2021-07-13 14:14:40.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:14:33.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:15:18.
ZARZĄDZENIE NR W.120.20.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 listopada 2020 r.

W sprawie zasad rachunkowości dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:45:43.
ZARZĄDZENIE NR W.120.21.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

 ZARZĄDZENIE NR W.120.21.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:46:27.
ZARZĄDZENIE NR W.120.22.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 ZARZĄDZENIE NR W.120.22.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:46:59.
ZARZĄDZENIE NR W.120.23.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 ZARZĄDZENIE NR W.120.23.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:47:44.
ZARZĄDZENIE NR W.120.24.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 ZARZĄDZENIE NR W.120.24.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:48:20.
ZARZĄDZENIE NR W.120.25.2020 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 ZARZĄDZENIE NR W.120.25.2020.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:48:51.
Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:48:51
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa