Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na
terenie Gminy Przesmyki w okresie od dnia
01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z zał. 1-7

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:19:14.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Przesmyki w okresie od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Ogłoszenie

SIWZ z zał. 1-4

Informacja z sesji otwarcia ofert 15.12.2020r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:43:07.
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z
wykonaniem docieplenia ścian i dachów budynku
biurowo-usługowego gminy przesmyki z
powierzchnią sprzedaży do 91 m2 na działce nr
595 w miejscowości Przesmyki - drugie
postępowanie

Ogłoszenie

SIWZ z zał. 1-4

Zał. nr 5 Przedmiary robót

Zał. nr 6 (1) Dokumentacja projektowa PB

Zał. nr 6(2) Projkety wykonawcze

Zał. nr 7 STWiOR

Wyjaśnienia treści SIWZ I

Zał. nr 5 Przedmiar robót Nr. 2 Roboty budowlane w części A,B po zmianie z dnia 26.08.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ II GKIZp.271.12.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ III GKIZp.271.12.2020

Zał.nr 5 Przedmiar robót Nr. 2 Roboty Budolwane w częśći A i B po zmianie z dn. 02.09.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ IV z dnia 03.09.2020

Przedmiar robót nr 5 wentylacja po zmianie z dnia 03.09.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert

Oświadczenie grupa kapitałowa

Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 15:02:47.
Odbiór i transport odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na
terenie Gminy Przesmyki

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:00:45.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przesmyki

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

SIWZ po zmianie 29.07.2020

Zał. nr 4 projekt umowy po zmianie 29.07.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-07-28 15:09:33.
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z
wykonaniem docieplenia ścian i dachów budynku
biurowo- usługowego Gminy Przesmyki z
powierzchnią sprzedaży do 91 m2, budowa parkingu
na 29 miejsc postojowych, docieplenie ścian
zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w istniejącej części budynku w
zabudowie zagrodowej na działce nr 595 w
miejscowości Przesmyki, gm. Przesmyki

Ogłoszenie

SIWZ z zał. 1-4

Zał. nr 5 Przedmiary robót

Zał. nr 6 (1) Dokumentacja projektowa PB

Zał. nr 6(2) Dokumentacja projektowa PW

Zał. nr 7 STWiOR

odpowiedz na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 10.08.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert

Oświadczenie grupa kapitałowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-07-28 13:57:44.
Dostawa kruszywa drogowego w ramach funduszu
sołeckiego do remontów dróg lokalnych na
terenie Gminy Przesmyki w 2020 roku

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1-6

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-07-09 15:27:05.
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Raczyny

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 1-10 do SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-06-25 15:43:00.
Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok

Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:58:48.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:58:48
Opublikowane przez: Marek Zalewski