Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz
oświetlenia ulicznego w okresie 01.04.2021 r. do
31.03.2022 r.

 

 


Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Szczegółowy wykaz PPE

Zał nr. 2 Formularz ofertowy

Zał. nr 3 Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Formularz oferttowy - wersja edytowalna

Projekt umowy po zmianie z dnia 12.10.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert 15.10.2020r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-10-08 09:33:28 | Data modyfikacji: 2020-10-08 09:33:47.
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na
terenie Gminy Przesmyki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Agata Małczuk | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 14:04:16 | Data modyfikacji: 2020-08-20 14:12:05.
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przesmyki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:53:52.
Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady
komunalne

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-06-25 14:31:02.
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Autor: Wójt Gminy Przesmyki | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:00:26.
Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na
terenie Gminy Przesmyki

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-03-13 12:28:40.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz
oświetlenia ulicznego

Szczegółowy wyjkaz PPE po zmianie 03.02.2020

Szczegółwy wykaz PPE

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe - po zmianie 03.02.2020

Formularz ofertowy po zmianie 03.02.2020

Projekt umowy po zmianie 03.02.2020

Pytania i odpowiedzi I

Pytania i odpowiedzi II

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe GKIZp.271.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2020-01-29 08:09:46.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 08:09:46
Opublikowane przez: Marek Zalewski