Zarządzenie Nr W.120.1.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 25 stycznia 2021r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przesmykach

 W.120.1.2021 zm. regulaminu.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:35:23.
Zarządzenie Nr W.0050.1.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 25 stycznia 2021r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu w 2021 r.

 W.0050.1.2021 GBS.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:37:14.
Zarządzenie Nr W.0050.2.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 25 stycznia 2021r.

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 W.0050.2.2021 koordynator do spr szczepień.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:40:05.
Zarządzenie Nr W.0050.3.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 27 stycznia 2021r.

zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.36.2020 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Przesmyki

 Zarządzenie.W.0050.3.2021..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:41:26.
Zarządzenie Nr W.0050.4.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 29 stycznia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 W.0050.4.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:42:30.
Zarządzenie Nr W.0050.5.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 3 lutego 2021r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej mienia będącego na stanie Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach, oraz powołania komisji inwetaryzacyjnej

 W.0050.5.2021 inwentaryzacja GOK.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:43:30.
Zarządzenie Nr W.0050.6.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 3 lutego 2021r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej mienia będącego na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach, oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 W.0050.6.2021 inwentaryzacja GBP.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:44:05.
Zarządzenie Nr W.0050.7.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 lutego 2021r.

w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach

 W.0050.7.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:48:29.
Zarządzenie Nr W.0050.8.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 lutego 2021r.

w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach

 W.0050.8.2021 ..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:49:10.
Zarządzenie Nr W.0050.9.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 9 lutego 2021r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 Zarządzenie.W.0050.9.2021..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:53:04.
Zarządzenie Nr W.0050.10.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 10 lutego 2021r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zarządzenie W.0050.10.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:20:10.
Zarządzenie Nr W.0050.11.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 23 marca 2021r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2020 rok , sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Przesmyki.

 Zarządzenie.W.0050.11.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:22:24.
Zarządzenie Nr W.0050.12.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 23 marca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach za 2020 rok

 Zarządzenie.W.0050.12.2021..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:25:34.
Zarządzenie Nr W.0050.13.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 23 marca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach za 2020 rok

 Zarzadzenie W.0050.13.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:26:29.
Zarządzenie Nr W.0050.14.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 29 marca 2021r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 Zarządzenie.W0050.14.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:27:28.
Zarządzenie Nr W.120.2.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 25 stycznia 2021r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 Zarządzenie W.120.2.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:33:23.
Zarządzenie Nr W.120.3.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 29 stycznia 2021r.

W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla realizacji zadania- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi sars-cov-2.

Zarządzenie W.120.3.2021

Zał. do zarządzenia W.120.3.2021

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:37:27 | Data modyfikacji: 2021-07-13 14:36:39.
Zarządzenie Nr W.120.4.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 23 luty 2021r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej szacunkowej wartości 130000,00 zł

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:39:12 | Data modyfikacji: 2021-05-25 15:47:09.
Zarządzenie Nr W.120.5.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 6 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Przesmykach

 W.120.5.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:40:05.
Zarządzenie Nr W.120.6.2021 Wójta Gminy
Przesmyki z dn. 21 kwietnia 2021r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

 W.120.6.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:41:10.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Przesmyki za rok 2020

 Zarządzenie W0050.15.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:51:00.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przesmykach Pani Annie Zofii Łęczyckiej

 Zarządzenie W0050.16.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:55:19.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Przesmykach od 1 września roku szkolnego 2021/2022 w formie elektronicznej

 Zarządzenie.W.0050.17.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:56:08.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata 2021-2025

 ZARZĄDZENIE NR W.0050. 18 .2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:57:10 | Data modyfikacji: 2021-07-13 14:32:07.
ZARZĄDZENIE NR W.0050. 19 .2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 Zarządzenie.W.0050.19.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:58:44.
ZARZĄDZENIE NR W.00050.20.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Łysowie od 1 września roku szkolnego 2021/2022 w formie elektronicznej

 Zarządzenie.W.0050.20.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:59:54.
ZARZĄDZENIE NR W.120.7.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetarogwej

 Zarządzenie W.120.7.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:05:57.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przesmyki w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w dniu 17 lipca 2021r.

 Zarządzenie W.0050.21.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 12:15:43 | Data modyfikacji: 2021-10-15 12:16:12.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 Zarządzenie W.0050.22.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 12:17:28.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany ustalenia opłaty za dostawę energi cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych

 Zarzadzenie W.0050.23.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 12:24:33.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 510 w miejscowości Raczyny

 Zarządzenie W.0050.24.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 12:31:54.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 1046 w miejscowości Przesmyki

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 12:33:22.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 24 sierpnia 2021 r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych

 Zarzadzenie W.0050.26.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 12:35:03.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach w przypadku jego nieobecności

 Zarządzenie W.0050.27.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:02:40.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego nieobecności

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:03:32.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 Zarządzenie W.0050.29.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:05:52.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przesmyki

 Zarządzenie W.0050.30.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:07:56.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na oddanie w dzierżawę pomieszczenia gospodarczego stanowiącego magazyn położonego w miejscowości Łysów znajdującego się na działce nr 1352

 Zarządzenie W.0050.31.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:10:37.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Przesmyki oraz przyjęcia Regulaminu przetargu

 Zarządzenie W.0050.32.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:24:58.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające zarządznie w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Przesmyki

 Zarządzenie W.0050.33.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:27:11.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 Zarządzenie.W.0050.34.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-10-15 13:28:33.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 7 października 2021 r.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:22:53.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 174 w miejscowości Łysów

 Zarządzenie W.0050.36.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:25:00.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

 Zarządzenie W.0050.37.2021 z 19.10.2021..pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:29:29.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu w 2021 r

 Zarządzenie W.0050.38.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:32:28 | Data modyfikacji: 2021-11-19 11:15:06.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Przesmyki na lata 2022-2025

 Zarządzenie W.0050.39.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:33:54 | Data modyfikacji: 2021-11-19 10:35:19.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022

 Zarządzenie W.0050.40.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:37:33 | Data modyfikacji: 2021-11-19 10:40:40.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu ograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Przesmyki oraz przyjęcia Regulaminu przetargu

 Zarządzenie W.0050.41.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 10:39:50.
ZARZĄDZENIE NR W.120.8.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 Zarządzenie W.120.8.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 11:00:11.
ZARZĄDZENIE NR W.120.9.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 Zarządzenie W.120.9.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2021-11-19 11:03:49.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

 W.0050.42.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:10:28.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok

 Zarządzenie W.0050.43.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:13:32.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok

 Zarządzenie W.0050.44.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:15:36.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 Zarządzenie W.0050.45.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:17:14.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 grudnia 2021 r.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:18:30.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 grudnia 2021 r.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:25:18.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie sposobu określania i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego

 Zarządzenie W.0050.48.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:25:34 | Data modyfikacji: 2022-02-08 09:25:46.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników jednostek budżetowych Gminy Przesmyki.

 W.0050.49.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-04 14:26:57.
ZARZĄDZENIE NR W.120.10.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 Zarządzenie W.120.10.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:24:21.
ZARZĄDZENIE NR W.120.11.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 13 grudnia 20212021 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

 W.120.11.2021.dzień wolny.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:25:38 | Data modyfikacji: 2022-02-08 08:26:59.
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 grudnia 2021 r.

W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI I ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA REALIZACJI ZADANIA – „PRZEWOZY AUTOBUSOWE O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”.

 Zarządzenie W.120.13.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:32:24 | Data modyfikacji: 2022-04-26 13:24:40.
ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 30 grudnia 2021 r.

W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT DLA REALIZACJI ZADANIA – „Laboratoria Przyszłości”.

 Zarządzenie W.120.14.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:32:40 | Data modyfikacji: 2022-04-26 13:22:21.
ZARZĄDZENIE NR W.120.15.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przesmykach.

 Zarządzenie W.120.15.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:33:59.
ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2021 WÓJTA GMINY
PRZESMYKI z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 Zarządzenie W.0050.50.2021.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-04-26 13:17:19.
Data wprowadzenia: 2022-04-26 13:17:19
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa