Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.
poz. 1385) dla obiektów użyteczności publicznej
i oświetlenia ulicznego Gminy Przesmyki w okresie
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) dla obiektów użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego Gminy Przesmyki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-11-17 16:07:50 | Data modyfikacji: 2022-11-17 16:08:33.
Odbiór i transport do instalacji odpadów
komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Przesmyki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia
31.12.2023 r.

Odbiór i transport do instalacji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przesmyki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-10-21 15:09:35 | Data modyfikacji: 2022-10-21 15:10:52.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Przesmyki w okresie od dnia
01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przesmyki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-10-07 15:21:15 | Data modyfikacji: 2022-10-07 15:34:18.
„Przebudowa dróg gminnych w ramach Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład” – II
postępowanie

„Przebudowa dróg gminnych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład” – II postępowanie

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-07-26 15:02:15 | Data modyfikacji: 2022-07-26 15:52:07.
Energia solarna przyszłością energetyczną w
edukacji i kulturze - II postępowanie

Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze - II postępowanie

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-07-14 15:35:00.
Energia solarna przyszłością energetyczną w
edukacji i kulturze

Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-07-04 13:50:18.
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Przesmyki na działkach o nr geodezyjnym 293 i 294

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przesmyki na działkach o nr geodezyjnym 293 i 294

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-06-10 12:30:08.
Przebudowa dróg gminnych w ramach Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład

Przebudowa dróg gminnych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-06-02 14:27:03 | Data modyfikacji: 2022-06-02 14:29:46.
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z
drogami i placami manewrowymi na działce
ewidencyjnej 595 w miejscowości Przesmyki

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami i placami manewrowymi na działce ewidencyjnej 595 w miejscowości Przesmyki

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-04-06 14:44:48.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2022

Plan postępowań 01.02.2022

Aktualizacja planu postępowań 04.04.2022

Aktualizacja planu postępowań 14.07.2022

Aktualizacja planu postępowań 07.10.2022

Aktualizacja planu postępowań 21.10.2022 r.

Aktualizacja planu 17.11.2022

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-04-05 08:15:26.
Data wprowadzenia: 2022-04-05 08:15:26
Opublikowane przez: Marek Zalewski