Dostawa regałów do archiwum zakładowego Urzędu
Gminy w Przesmykach

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Rzut pomieszczenia

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-06-27 12:40:20.
Oczyszczenie zbiornika wodnego Moczydło we wsi
Lipiny

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz robót budowlanych

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-05-09 13:00:47.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Przesmyki
– etap XII

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz usług

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-04-25 12:52:33.
Usługa transportu kruszywa betonowego oraz
wynajem równarki drogowej w roku 2022

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-03-15 11:35:29 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:35:58.
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Przesmyki w
2022 roku

Zapytanie ofertowe - usuwanie folii

Formularz ofertowy

Projekt umowy

RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-03-14 14:15:16.
Sprzedaż kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm z
przeznaczeniem do remontu dróg lokalnych w 2022
roku

Zapytanie ofertowe - sprzedaż kruszywa

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:53:17.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz
oświetlenia ulicznego w okresie 01.04.2022 r. do
31.12.2022 r. - drugie postępowanie

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.02.2022

Zapytanie ofertowe - dostawa energii drugie postępowanie

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz PPE

Zał. nr 2 Formularz ofertowy

Zał. nr 3 Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.02.2022

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami po zmianie z dn.15.02.2022

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-02-14 10:27:42.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów
użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz
oświetlenia ulicznego w okresie 01.04.2022 r. do
31.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe - dostawa energii

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz PPE

Zał. nr 2 Formularz ofertowy

Zał. nr 3 Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Dokumenty po zmianie z dnia 09.02.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-02-04 10:26:06.
Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przesmyki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marek Zalewski | Data wprowadzenia: 2022-01-14 11:58:38.
Data wprowadzenia: 2022-01-14 11:58:38
Opublikowane przez: Marek Zalewski