Protokół z konsultacji
 Protokół 2022.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-11-23 08:53:03.
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego
programu współpracy Gminy Przesmyki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
 Uchwała......2022-Roczny program współpracy z opp na 2023-Projekt.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-10-17 09:01:54.
Formularz konsultacji projektu Programu na rok
2023
 Formularz konsultacji na 2023 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-10-17 08:35:28.
Informacja o konsultacjach projektu Programu na
rok 2023
 Informacja o konsultacjach projektu Programu na 2023 rok.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Paprocka | Data wprowadzenia: 2022-10-17 08:33:19.
Data wprowadzenia: 2022-10-17 08:33:19
Opublikowane przez: Grażyna Paprocka