ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.- Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Przesmyki przedstawia Radzie Gminy w Przesmykach Raport o stanie Gminy Przesmyki za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Przesmyki za 2021 rok zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Przesmykach. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie
wynosi 15.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Przesmyki odbędzie się dnia 30 czerwca 2022r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy w Przesmykach przy ulicy 11 Listopada 13.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w Kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Przesmykach.

 

        Przewodniczący Rady
      Gminy w Przesmykach

    /-/ Wojciech Skolimowski

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE

RAPORT O STANIE GMINY

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-06-15 11:52:23 | Data modyfikacji: 2022-06-15 11:55:34.
Data wprowadzenia: 2022-06-15 11:52:23
Data modyfikacji: 2022-06-15 11:55:34
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa