Dostępny samorząd – granty

 

Gmina Przesmyki w dn. 15.11.2022 r podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd – grant realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. Likwidacja barier w zakresie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Przesmykach

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

Celem przedsięwzięcia grantowego jest likwidacja barier w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej budynku Urzędu Gminy.

W ramach grantu zrealizowane będą następujące przedsięwzięcia:
1.    Dźwig osobowy (winda),
2.    Wsparcie doradcze
3.    Audyt dostępności stron internetowych.
4.    Zakup dwóch krzeseł ewakuacyjnych
5.    Zakup pętli indukcyjnej.
6.    Lupa szkło powiększające.
7.    Wideo tłumacz języka migowego wraz z tabletem
8.    Plany tyflograficzne budynku, oznakowania poszczególnych pomieszczeń, w tym w języku Braille, piktogramy.
9.    Tabliczki informacyjne w języku Braille

Wprowadzenie tych zmian w znacznym stopniu ułatwi korzystanie z obiektu użyteczności publicznej osobom potrzebującym. Działania te są niezbędne, aby każdy miał możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Dzięki realizacji przedsięwzięcia grantowego budynku Urzędu Gminy stanie się bardziej dostępny architektonicznie. Przedsięwzięcie grantowe będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub opiekunów z małymi dziećmi.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2022-11-22 12:43:14 | Data modyfikacji: 2022-11-22 12:44:01.
Data wprowadzenia: 2022-11-22 12:43:14
Data modyfikacji: 2022-11-22 12:44:01
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa