WYBORY SAMORZĄDOWE - SERWIS INFORMACYJNY PKW

 


WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - SERWIS INFORMACYJNY


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szaban | Data wprowadzenia: 2024-03-14 12:18:05 | Data modyfikacji: 2024-03-14 12:22:02.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-01-05 13:22:13 | Data modyfikacji: 2024-02-09 10:27:30.
Komunikaty Komisarza Wyborczego

Postanowienie Nr 28/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu siedleckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 30 stycznia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 137/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 136/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH I z dnia 12 marca 2024 r.w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 marca 2024 r.

Postanowienie Nr 158/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 159/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-01-30 10:40:14 | Data modyfikacji: 2024-04-10 14:28:10.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29
stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-01-31 09:49:11 | Data modyfikacji: 2024-01-31 09:50:48.
Obwieszczenia Wójta Gminy Przesmyki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przesmyki z dnia 5 lutego 2024 roku Wójt Gminy Przesmyki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przesmyki z dnia 7 marca 2024 roku podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


INFORMACJA O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO 


 


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-02-06 12:27:07 | Data modyfikacji: 2024-03-26 11:33:26.
Obwieszczenia Marszałka Województwa
Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-02-09 10:25:44 | Data modyfikacji: 2024-02-09 10:26:45.
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach o składzie, siedzibie i dyżurach


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 14 marca 2024 roku o losowaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przesmykach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Przesmyki zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PRZESMYKACH w sprawie dyżurów


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-02-27 15:40:52 | Data modyfikacji: 2024-03-19 10:23:58.
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.


Uchwała nr 60/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-03-05 10:02:05 | Data modyfikacji: 2024-04-03 15:05:10.
OBWIESZCZENIA Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-03-22 12:34:30 | Data modyfikacji: 2024-03-22 12:36:28.
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcachz dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Powiatu w Siedlcach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Plan Dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlach

 

Opublikowane przez: Katarzyna Serementa | Data wprowadzenia: 2024-03-25 12:46:46 | Data modyfikacji: 2024-04-05 12:16:09.
Data wprowadzenia: 2024-03-25 12:46:46
Data modyfikacji: 2024-04-05 12:16:09
Opublikowane przez: Katarzyna Serementa