Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW zlokalizowanej w miejscowości Kamianki Lackie, gmina Przesmyki, województwo mazowieckie
2024-04-15 14:41:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW zlokalizowanej w miejscowości Kamianki Lackie, gmina Przesmyki, województwo mazowieckie
2024-04-15 12:02:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administracyjne dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2024-04-10 13:42:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2024-04-10 13:40:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2024-04-10 09:22:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki - Kaliski
2024-04-02 13:13:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 429 położonych w obrębie ewidencyjnym Raczyny, gmina Przesmyki
2024-03-20 15:16:22
  ...więcej

Ankieta wstępna do Strategii Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2024-2030
2024-03-20 13:55:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2024-03-15 14:47:13
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW zlokalizowanej w miejscowości Kamianki Lackie, gmina Przesmyki, województwo mazowieckie
2024-03-11 10:58:19
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2024-03-08 12:39:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3621W na odcinku Przesmyki - Kaliski
2024-03-01 15:19:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wyadniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 429 położonych w obrębie ewidencyjnym Raczyny, gmina Przesmyki
2024-02-23 15:17:13
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2024-02-15 11:29:08
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o mozliwości wniesienia sprzeciwu przez strony postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2024-02-15 10:33:45
  ...więcej

Zapytanie ofertowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różancowej w Łysowie, Łysów 33, 08-109 Przesmyki na wykonanie zadania “Konserwacja feretronu z XVIII wieku w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie pow. siedlecki woj. mazowieckie”.
2024-02-09 10:32:27
  ...więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 09.01.2024r.
2024-02-09 10:31:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW zlokalizowanej w miejscowości Kamianki Lackie, gmina Przesmyki, województwo mazowieckie
2024-02-08 11:58:03
  ...więcej

Zapytanie ofertowe Parafii Rzymsko- katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach, ul. Narutowicza 3, 08-109 Przesmyki na wykonanie zadania “Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach”.
2024-02-06 13:58:20
  ...więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 08.01.2024r.
2024-02-06 13:53:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 437
następne