POSTANOWIENIE nr 99/2023 Komisarz Wyborczego w Siedlcach z dnia 29 sierpnia 2023 r.
2023-09-06 09:22:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2023-08-31 13:09:28
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu postanowienia o zawieszeniu sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2023-08-21 14:44:34
  ...więcej

Obwieszczenie
2023-07-31 15:31:30
Ministra Infrastruktury w Warszawie  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o niezałatwieniu w terminie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2023-07-31 14:05:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o dopuszczeniu dowodu z wykaz inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 zm.) dla których została wydana decyzja środowiskowa bądź aktualnie toczą się postępowania w sprawie wydanie ww. decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
2023-06-27 12:51:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o nierozpatrzeniu przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2023-06-19 12:51:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej „Kamianki Lackie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5 MW na działkach nr 325/2, 327/1, 327/2 i 327/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki Lackie, gmina Przesmyki
2023-06-07 14:33:53
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o dopuszczeniu dowodu zbiorcza informacja o istniejących i planowanych (postępowanie administracyjne w toku) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Przesmyki w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2023-06-02 15:34:21
  ...więcej

Oświadczenia kandydata na Ławnika
2023-06-01 15:30:33
  ...więcej

Lista osób zgłaszających kandydata na Ławnika
2023-06-01 15:30:07
  ...więcej

Karta zgłoszenia kandydata na Ławnika pdf
2023-06-01 15:29:36
  ...więcej

Karta zgłoszenia kandydata na Ławnika
2023-06-01 15:29:18
  ...więcej

Informacja-wybory Ławnika
2023-06-01 15:28:52
  ...więcej

Wybory Ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach-Informacja Prezesa Sądu
2023-06-01 15:11:26
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-05-30 14:09:18
  Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie 9 hal drobiarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na części działek nr 111, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117/1, 117/2 i 118 położonych w miejscowości Głuchówek, gmina Przesmyki, powiat siedlecki
2023-05-19 09:07:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej „Kamianki Lackie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5 MW na działkach nr 325/2, 327/1, 327/2 i 327/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki Lackie, gmina Przesmyki
2023-05-11 13:07:15
  ...więcej

Informacja o przystąpieniu przez Gminę Przesmyki do sprzedaży końcowej węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
2023-05-09 10:11:11
  ...więcej

POSTANOWIENIE nr 39/2023 Komisarz Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2023 r.
2023-05-05 14:41:51
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 401
następne