Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na działce nr 212/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamianki - Czabaje, gmina Przesmyki
2023-02-06 12:26:13
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającego na „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2023-02-06 12:15:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającego na „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2023-02-06 12:10:18
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu :Programu ochrony środowiska dla gminy Przesmyki na lata 2023-2028" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzona dla ww. dokumentu
2023-01-27 10:46:46
  ...więcej

Wydanie opinii w/s powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach
2023-01-05 08:50:16
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-12-15 12:18:57
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów ciężarowych
2022-11-23 14:16:13
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-11-22 13:05:23
  ...więcej

Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
2022-11-04 14:22:38
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-10-25 15:01:46
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-10-24 15:11:58
  ...więcej

OBWIESZCZENIE wydaniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działce o nr ew. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na budowie oficyny dworskiej z oranżerią na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki
2022-10-24 14:27:04
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2022-10-04 15:02:11
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-10-04 11:15:21
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-09-30 15:09:00
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie o wniesieniu odołania od decyzji Wójta Gminy Przesmyki o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2022-09-22 11:41:36
  ...więcej

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie obory wolnostojącej dla bydła mlecznego na działce o nr ewid.gr.76/2, obręb Kaliski, gmina Przesmyki, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
2022-08-24 11:36:29
  ...więcej

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie 282 000 sztuk, tj. 1128 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 603/1, 603/2, 604, 605, 606 i 607 położonych w miejscowości Lipiny, gmina Przesmyki
2022-08-05 14:42:44
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działce o nr ew. 850/2 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Przesmyki polegającej na budowie oficyny dworskiej z oranżerią na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki
2022-08-02 15:23:13
  ...więcej

Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Przesmyki o zakończeniu postępoiwania w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 553 i 554 w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki
2022-08-01 11:17:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 372
następne