Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Przesmyki  www.przesmyki.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-09-22 11:42:25

Aktualizacja informacji w dziale:
TABLICA OGŁOSZEŃ

Dorota Głażewska
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 11:41
Obwieszczenie/zawiadomienie o
  więcej >
2022-09-22 11:41:36

Dodanie informacji do działu:
TABLICA OGŁOSZEŃ

Dorota Głażewska
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-22 11:41
Obwieszczenie/zawiadomienie o
  więcej >
2022-09-13 14:48:25

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Grażyna Paprocka
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-13 14:48
Ogloszenie - XL.2022
  więcej >
2022-09-12 15:35:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 15:21
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2022
w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków z Funduszu
Pomocy na realizację zadań z   więcej >
2022-09-12 15:33:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 15:24
ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2022
w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków z Funduszu
Pomocy na realizację zadań z   więcej >
2022-09-12 15:24:12

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 15:24
ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2022
 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i planu
kont dla realizacji zadania – „laboratoria
przyszłości  więcej >
2022-09-12 15:21:44

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 15:21
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2022
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego
planu kont dla realizacji zadania – „przewozy
autobusowe o charakterze użytec  więcej >
2022-09-12 15:19:00

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 15:19
ZARZĄDZENIE NR W.120.12.2022
  więcej >
2022-09-12 15:18:20

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 15:18
ZARZĄDZENIE NR W.120.11.2022
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Przesmykach  więcej >
2022-09-12 15:14:50

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 15:14
ZARZĄDZENIE NR W.120.10.2022
w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na
realizację zadań z ustawy o pomocy o  więcej >
2022-09-12 14:49:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:32
ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2022
W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz o przebiegu wykonania  więcej >
2022-09-12 14:48:23

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:48
ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2022
w sprawie określenia stawek opłat i zasad wynajmowania
świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Przesmyki  więcej >
2022-09-12 14:47:35

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:47
ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2022
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora
Zespołu Szkół w Przesmykach w przypadku jego
nieobecności  więcej >
2022-09-12 14:47:00

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:47
ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2022
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora
Zespołu Szkół w Łysowie w przypadku jego
nieobecności  więcej >
2022-09-12 14:38:33

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:38
ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2022
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Przesmyki  więcej >
2022-09-12 14:37:36

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:37
ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2022
w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok  więcej >
2022-09-12 14:32:12

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:32
ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2022
W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Przesmyki, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz o przebiegu wykonania  więcej >
2022-09-12 14:28:44

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:28
ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2022
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
działkach nr ew. 450 i 313 położonych w miejscowości
Dąbrowa  więcej >
2022-09-12 14:27:59

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:27
ZARZĄDZENIE NR W.0050.21.2022
  więcej >
2022-09-12 14:23:14

Dodanie informacji do działu:
Rok 2022

Katarzyna Serementa
Informację dodano do Biuletynu 2022-09-12 14:23
ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2022
w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7485
następne >     100>>     300>>